Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing

Dato:
27. november 2019 09.30 - 28. november 2019 15.15
Sted:
Hafjell og Hamar
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Lærere som underviser i grunnskolen, skoleledelsen og skoleeiere

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til fagdag om hvordan resultatene fra nasjonale prøver i lesing bør brukes i det pedagogiske arbeidet på skolen og i oppfølgingen av den enkelte elev.

Publisert 17.10.2019

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, som utvikler leseprøven, vil ha det faglige innholdet på samlingene.

Nasjonale prøver i lesing måler i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med kompetansemålene i læreplaner der leseferdigheter er integrert. Prøven er en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag.

Det er to like fagdager:

  • 27. november 2019 på Scandic Hafjell kl. 09.30 – kl. 15.15
  • 28. november 2019 på Scandic Hamar kl. 09.30 – kl. 15.15 (FULLT)

Program og utsendt invitasjon ligger som vedlegg på denne siden.

Påmeldingsfristen er ute. 

Dato:
27. november 2019 09.30 - 28. november 2019 15.15
Sted:
Hafjell og Hamar
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Lærere som underviser i grunnskolen, skoleledelsen og skoleeiere

Kontaktpersoner