Jordvernkonferanse for Innlandet

Dato:
12. desember 2019 09.30 - 16.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Politikere og administrasjon i kommunene.

Velkommen til konferanse med fokus på jordvern! Hvorfor og hvordan tar vi hensyn til jordvern i arealplanleggingen? Vi håper på en engasjerende dag med faglige innlegg og paneldebatt.

Publisert 16.10.2019

«Dyrket mark er nesten hellig grunn», sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad da hun var på matfestival på Toten i august. Men er det slik i praksis? Og hva skal vi gjøre for å bevare dyrka mark samtidig som behovet for utbyggingsareal må dekkes? 

I samarbeid med fylkeskommunene i Innlandet skal vi arrangere jordvernkonferanse. Der vil Landbruks- og matdepartementet ha innlegg og vi får interessante foredragsholdere fra ulike fagmiljøer. Vi legger opp til at flere ordførere og representanter fra utbyggings- og landbruksinteresser deltar i paneldebatt og håper på en engasjerende dag med erfaringsutveksling og diskusjon. 

Målgruppen er politikere og administrasjon i kommunene i Innlandet. Andre aktører med interesse for landbruk, arealbruk og arealplanlegging er også velkomne til å delta.

Du finner programmet under dokumenter på denne siden.