Fagdag i norsk for videregående

Dato:
17. september 2019 09.30 - 16.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring
Målgruppe:
Lærere i videregående skoler

Tema for dagen er eksamen og vurdering.

Publisert 17.06.2019

Vurderingsarbeidet tar utgangspunkt i eksamensbesvarelser fra skriftlig eksamen våren 2019.

Program for dagen:

Kl. 09.30 - 10.00 Registrering, kaffe/te og noe å bite i
Kl. 10.00 - 10.15 Velkommen
Kl. 10.15 - 11.15 Nytt fra Udir vedrørende eksamen og vurdering 
Kl. 11.15 - 12.00 Vurderingsarbeid ledet av oppmannsgruppene
Kl. 12.00 - 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 - 16.00 Vurderingsarbeidet fortsetter

Påmeldingsfristen er ute (16. august).

Fylkesmannen i Innlandet dekker dagpakke for deltakerne. Dersom påmeldte deltakere ikke møter, blir skolen fakturert for samlingen. Skolene må selv dekke reiseutgifter eller andre kostnader.

Dato:
17. september 2019 09.30 - 16.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring
Målgruppe:
Lærere i videregående skoler