Fagdag i matematikk for grunnskolen

Dato:
10. september 2019 09.30 - 16.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring
Målgruppe:
Lærere i ungdomsskolene og ved VO-sentrene

Tema for dagen er eksamen og vurdering.

Publisert 17.06.2019

Vurderingsarbeidet tar utgangspunkt i eksamensbesvarelser fra eksamen 2019. 

Program for dagen:

Kl. 09.30 - 10.00 Registrering, kaffe/te og noe å bite i
Kl. 10.00 - 10.15 Velkommen
Kl. 10.15 - 11.15 Nytt fra Utdanningsdirektoratet vedrørende eksamen og vurdering
Kl. 11.15 - 12.00 Vurderingsarbeid ledet av oppmannsgruppene
Kl. 12.00 - 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 - 16.00 Vurderingsarbeidet fortsetter

Påmeldingsfristen er ute (16. august).

Fylkesmannen i Innlandet dekker dagpakke for deltakerne. Dersom påmeldte deltakere ikke møter, blir kommunen fakturert for samlingen. Kommunene må selv dekke reiseutgifter eller andre kostnader.

Dato:
10. september 2019 09.30 - 16.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring
Målgruppe:
Lærere i ungdomsskolene og ved VO-sentrene