Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er gjerne ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker å få innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill ber vi om at du bruker brev eller e-post eller laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i hver enkelt sak.

Frist Uke Høring
november 2023
03. nov 44 Bevaring av verdifull natur – Oppstart av verneprosesser
oktober 2023
01. okt 39 Høring - Søknad om utslipp til Randsfjorden fra Brandbu vannbehandlingsanlegg
01. okt 39 Høyring - søknad om utsleppsløyve for Tyinkrysset reinseanlegg i Vang
september 2023
29. sep 39 Høring - Søknad om tillatelse til massemottak i Bottum Grustak
29. sep 39 Høring - Søknad om tillatelse til massemottak på Seberg
25. sep 39 Høring - Søknad om tillatelse til massemottak på Eidesand
22. sep 38 Høring - Søknad om tillatelse til massemottak i Høgåsen
august 2023
25. aug 34 Høring – Vang Gård søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven
juni 2023
12. jun 24 Høring: Forlengelse av Mjøspromenaden i Gjøvik
09. jun 23 Høring av revidert søknad om utslippstillatelse for arbeidet med ny E6 Roterud-Storhove
Frist Høring
november 2023
03. nov Bevaring av verdifull natur – Oppstart av verneprosesser
oktober 2023
01. okt Høring - Søknad om utslipp til Randsfjorden fra Brandbu vannbehandlingsanlegg
01. okt Høyring - søknad om utsleppsløyve for Tyinkrysset reinseanlegg i Vang
september 2023
29. sep Høring - Søknad om tillatelse til massemottak i Bottum Grustak
29. sep Høring - Søknad om tillatelse til massemottak på Seberg
25. sep Høring - Søknad om tillatelse til massemottak på Eidesand
22. sep Høring - Søknad om tillatelse til massemottak i Høgåsen
august 2023
25. aug Høring – Vang Gård søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven
juni 2023
12. jun Høring: Forlengelse av Mjøspromenaden i Gjøvik
09. jun Høring av revidert søknad om utslippstillatelse for arbeidet med ny E6 Roterud-Storhove