Bevaring av verdifull natur – Oppstart av verneprosesser

Høringsfrist:
3. november 2023 23:59
Fjell, himmel, skog
Foto: Marie-Louise Olsen.

Statsforvalteren har sendt ut oppstartsmeldinger av verneprosesser for to områder i Vågå kommune.

Publisert 04.10.2023

Oppstartsmeldingene med vedlegg finnes i høyremenyen. De nye områdene er: 

  • Utvidelse av eksisterende Vistehorten naturreservat
  • Opprettelse av Svarthåmårbekken/Søre Åi naturrreservat

Aktuell verneform vil være naturreservat (§ 37 i naturmangfoldlova). Dette innebærer et strengt vern med forbud mot fysiske inngrep og motorferdsel. En framtidig verneforskrift vil blant annet regulere tiltak som vesentlig kan endra verneverdiene angitt i verneformålet. Naturreservat har som formål å verne områder som inneholder trua, sjelden eller sårbar natur eller på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, bær- og matsopplukking og beiting vil være tillatt.

Mer informasjon om områdene vil komme i forbindelse med høringen som er planlagt senhøsten/vinteren 2023/2024.

Dersom det er merknader til saken som Statsforvalteren bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret høringsforslag, bes disse sendt til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller til e-post sfinpost@statsforvalteren.no senest 3. november 2023. Du kan kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.