Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er gjerne ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker å få innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill ber vi om at du bruker brev eller e-post eller laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i hver enkelt sak.

Frist Uke Høring
november 2022
11. nov 45 Høring - G3 Gausdal Treindustrier SA
august 2022
15. aug 33 Høring av og varsel om vedtak: Utkast til tillatelse etter forurensningsloven for bygging av E6 mellom Roterud og Storhove
14. aug 32 Høring – Mottak, sortering og behandling av EE-avfall og katalysatorer fra bil, Ridabu i Hamar kommune
01. aug 31 Høring - Mellomlagring og knusing av returasfalt på Hovejordet
juni 2022
07. jun 23 Høring – Søknad om ny tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Bjorli renseanlegg
03. jun 22 Utkast til tillatelse for mottak for jord- og steinmasser på Skoug gård
mai 2022
06. mai 18 Høring - Endring i utslippstillatelse for Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap
april 2022
20. apr 16 Høring - Frivillig vern av skog - Vassfaret naturreservat og omgjøring av Indre Vassfaret landskapsvernområde
mars 2022
21. mar 12 Høring - forvaltningsplan for Kile naturreservat - Østre Toten
februar 2022
16. feb 7 Høring - Forslag om vern av Rykkhustjønnin naturreservat, Sør-Fron kommune
Frist Høring
november 2022
11. nov Høring - G3 Gausdal Treindustrier SA
august 2022
15. aug Høring av og varsel om vedtak: Utkast til tillatelse etter forurensningsloven for bygging av E6 mellom Roterud og Storhove
14. aug Høring – Mottak, sortering og behandling av EE-avfall og katalysatorer fra bil, Ridabu i Hamar kommune
01. aug Høring - Mellomlagring og knusing av returasfalt på Hovejordet
juni 2022
07. jun Høring – Søknad om ny tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Bjorli renseanlegg
03. jun Utkast til tillatelse for mottak for jord- og steinmasser på Skoug gård
mai 2022
06. mai Høring - Endring i utslippstillatelse for Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap
april 2022
20. apr Høring - Frivillig vern av skog - Vassfaret naturreservat og omgjøring av Indre Vassfaret landskapsvernområde
mars 2022
21. mar Høring - forvaltningsplan for Kile naturreservat - Østre Toten
februar 2022
16. feb Høring - Forslag om vern av Rykkhustjønnin naturreservat, Sør-Fron kommune