Høring - Frivillig vern av skog - Vassfaret naturreservat og omgjøring av Indre Vassfaret landskapsvernområde

Høringsfrist:
20. april 2022 23.59
Eldre furuskog øst for Nevlingen.
Eldre furuskog øst for Nevlingen. Foto: Tom Hellik Hofton.

Et forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret er nå sendt på høring. Arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde, og foreslås nå vernet som naturreservat, kalt Vassfaret naturreservat. Du kan gi dine innspill innen 20. april 2022.

Publisert 17.01.2022

Verneforslaget ligger i kommunene Flå og Nesbyen i Viken og Sør-Aurdal i Innlandet. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som står for høringen, i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet. Høringsdokumenter, og informasjon om hvor høringsuttalelser sendes, ligger i lenken her:

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/bedre-vern-av-skog-i-vassfaret/

Høringsfrist:
20. april 2022 23.59