Høring – Mottak, sortering og behandling av EE-avfall og katalysatorer fra bil, Ridabu i Hamar kommune

Høringsfrist:
14. august 2022 23.59

Top Recycling AS søker om utslippstillatelse for mottak, sortering og behandling av EE-avfall og katalysatorer fra bil på Ridabu i Hamar kommune.

Publisert 13.07.2022

Top Recycling AS søker om tillatelse etter forurensingsloven til å ha mottak, sortering, og behandling av EE-avfall og katalysatorer og partikkelfilter fra bil på Ridabu i Hamar kommune. De skrever selv at selskapets formål er å jobbe for forbedring av miljø med å tilby miljøriktige avfallsløsninger til bransjen og at de har spesialisert seg på vrakbiler og EE-avfall.

Det søkes om å ta imot og håndtere 50 tonn katalysator og partikkelfilter fra bil, 50 tonn kretskort (EE-avfall) og 150 tonn kobber/strøm kabel (EE-avfall). Katalysator og partikkelfilter vil bli sortert etter innhold og type for så å bli demontert til å produsere keramikkblokken, metall og avfall. Strømkabler vil bli sortert og behandlet på anlegget. Kretskort vil bli sortert, mellomlagret og sendt videre til godkjent behandlingsanlegg. Edle metaller og avfall vil bli levert til videre gjenvinning og godkjent mottak.

Fra søknaden skriver Top Recycling AS at anlegget vil ikke ha noen aktivitet som innebærer utslipp til vann eller luft, eller fare for dette. Lagring vil foregå innendørs, eller unntaksvis i lukkete låste containere. Produksjonen vil ikke medføre nevneverdig støy utover transport til og fra anlegget. Området og bygg er regulert for verksted/lager/industri og tiltenkt produksjon vil være godt innenfor dagens bruk og regulering. Normal driftstid vil være fra 08:00 – 17:00.

For mer informasjon, se vedlagt søknad fra Top Recycling AS.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 14. august 2021 på e-post:

sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter kan leses til høyre på siden. Søknadsdokumentene er også lagt ut til gjennomsyn hos Hamar kommune.

Høringsfrist:
14. august 2022 23.59