Høring – Søknad om ny tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Bjorli renseanlegg

Høringsfrist:
7. juni 2022

Asplan Viak AS søker på vegne av Lesja kommune om utslippstillatelse for tettbebyggelsen Bjorli-Lesjaskogen med rensing av avløpsvann på Bjorli renseanlegg. Renset avløpsvann vil ha grunnvannet som primærresipient og Rauma som sekundærresipient

Publisert 13.05.2022

Søknaden innebærer en betydelig utvidelse av renseanlegg og kapasitet som i dag er beregnet til 3000 pe. Første byggetrinn vil øke kapasiteten til 10 000 pe, mens andre byggetrinn skal øke kapasiteten ytterligere til 19 500 pe. Det fremgår av søknaden at første byggetrinn baseres på en utvidelse og videreføring av dagens renseteknologi som er infiltrasjon av avløpsvann i stedegne masser. Et konvensjonelt biologisk/kjemisk renseanlegg skal først etableres i forbindelse med andre byggetrinn som antas å starte ca. år 2040.

Primærresipient for utslippet er grunnvannet i området rundt Bjorli renseanlegg, med elva Rauma som sekundærresipient.

For mer informasjon, se vedlagte søknad med vedlegg fra Asplan Viak AS.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 7. juni 2022 på e-post: sfinpost@statsforvalteren.no, eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

 

Alle søknadsdokumenter kan leses til høyre på denne sida og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Lesja kommune.