Frist Uke Høring
desember 2023
19. des 51 Søknad om drift av Randvik slambehandlingsanlegg
november 2023
01. nov 44 Utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og nasjonalparksoner for sjøfugl - Agder
september 2023
30. sep 39 Høring - forslag til verneplan for opprettelse av syv nye naturreservat og fire utvidelser av eksisterende naturreservater i Agder
05. sep 36 Søknad om tiltak i sjø i Bukkevika, Eydehavn
august 2023
25. aug 34 Søknad om tillatelse til midlertidig anleggsvirksomhet, E39 Mandalskrysset - Blørstad
18. aug 33 Sørlandschips AS søker om tillatelse etter forurensningsloven
15. aug 33 Lillesand kommune søker om utslippstillatelse for avløpsanleggene i Lillesand tettbebyggelse
01. aug 31 Forslag om vern av Kleppsfjellet og Slettafjellet naturreservat
april 2023
28. apr 17 Oppstart med frivillig vern av skog for ni områder i Agder
14. apr 15 Søknad om utfylling i sjø ved Kjeholmen
Frist Høring
desember 2023
19. des Søknad om drift av Randvik slambehandlingsanlegg
november 2023
01. nov Utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og nasjonalparksoner for sjøfugl - Agder
september 2023
30. sep Høring - forslag til verneplan for opprettelse av syv nye naturreservat og fire utvidelser av eksisterende naturreservater i Agder
05. sep Søknad om tiltak i sjø i Bukkevika, Eydehavn
august 2023
25. aug Søknad om tillatelse til midlertidig anleggsvirksomhet, E39 Mandalskrysset - Blørstad
18. aug Sørlandschips AS søker om tillatelse etter forurensningsloven
15. aug Lillesand kommune søker om utslippstillatelse for avløpsanleggene i Lillesand tettbebyggelse
01. aug Forslag om vern av Kleppsfjellet og Slettafjellet naturreservat
april 2023
28. apr Oppstart med frivillig vern av skog for ni områder i Agder
14. apr Søknad om utfylling i sjø ved Kjeholmen