Statsforvalteren foretar ikke lovlighetskontroll- drifts og servicebygg på gravplassen ved Klepp kirke, Klepp kommune

Statsforvalteren har kommet til at det ikke foreligger særlige grunner til å ta denne saken opp til lovlighetskontroll av eget tiltak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.10.2022

Statsforvalteren mottok en anmodning fra innbyggerinitiativet i Klepp om å foreta en lovlighetskontroll av eget tiltak om kommunestyret i Klepp sine vedtak den 10.05.21 og 13.12.21 er lovlige. De ønsket videre at Statsforvalteren kontrollerte prosessen og andre forhold som kan ha hatt betydning for den juridiske gyldigheten av vedtakene i saken.

For at Statsforvalteren skal kunne gjennomføre en lovlighetskontroll av eget initiativ, må det foreligge «særlige grunner».

Statsforvalteren skal være varsom med å utøve lovlighetskontroll på eget initiativ. Det betyr at det skal mye til før det kan anses å foreligge slike særlige grunner. 

Statsforvalteren har kommet til at det ikke foreligger særlige grunner til å ta denne saken opp til lovlighetskontroll av eget tiltak.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.