Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 29.05.2024

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv en uke.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Vi lever i en stadig mer urolig verden – blant annet som følge av klimaendringer, krig og digitale trusler. Selv om det meste fungerer som det skal i Norge, må vi være forberedt på at ekstremvær, pandemier, ulykker, sabotasje og i verste fall krigshandlinger kan ramme oss.   

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler derfor at flest mulig er forberedt til å klare seg selv i en uke i en krise. Det er fordi kommuner og nødetatar må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp i en krise. 

Hvordan vil du og dine nærmeste klare dere hvis strømmen blir borte en lengre periode? Hva gjør du viss vannet forsvinner? Hva viss du ikke får handlet på en uke?

Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv en uke, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. 

Sikkerhverdag.no har informasjon om hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

29.05.2024

DSB skjerper rådene om egenberedskap

DSB anbefaler nå at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i én uke ved kriser. Det er en av endringene i de oppdaterte egenberedskapsrådene.


27.05.2024

Har vurdert mulige krisehendelser i Nordland

Statsforvalteren har nå revidert risiko- og sårbarhetsanalysen for Nordland. Analysen vurderer sannsynligheten for og konsekvensen av scenarioer som cyberangrep, vintertørke og atomulykke.


23.05.2024

Stor skogbrannfare for deler av Helgeland

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann for Trøndelag og sørlige deler av helgelandskysten.


15.05.2024

Beredskapssamling i Rovaniemi

Det nordiske sivile beredskapsnettverket High North Cooperation var nylig samlet i Rovaniemi i Finland.


14.09.2023

Øvelse skal styrke sikkerheten i nord

Krigen i Ukraina, Russlands forhold til NATO og klimaendringene har vært på agenda når representanter fra Norge, Sverige, Finland og USA møttes i Kiruna denne uken.


20.07.2023

Informasjon til kommunene om fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa på ville fugler i Nordland. Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis du finner døde eller syke fugler.


04.07.2023

Deltakerrekord i beredskapsøvelse

Tidligere i år ble den årlige krisehåndteringsøvelsen «Øvelse Nordland» gjennomført. Her fikk kommunens kriseledelse testet beredskapen. Hovedtematikken var sammensatte trusler og hendelser. Hele 42 kommuner deltok på øvelsen.


02.05.2023

Nettseminar om matsikkerhet og beredskap


21.04.2023

Arctic REIHN: Skal øve på håndtering av atomulykke til sjøs

Norges største atomøvelse gjennomføres i Bodø i mai. Scenarioet er en eksplosjon på et skip med turister.


17.02.2023

Samlet for første gang på over tre år

Tirsdag denne uken kunne endelig fylkesberedskapsrådet møtes ansikt til ansikt under sin årlige samling.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel