Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 11.07.2022

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

15.11.2022

Tilskudd til klimatilpasning

Nå kan kommunene i Nordland og resten av landet søke om penger for å tilpasse seg klimaendringene.


06.10.2022

3D i kommunal arealplanlegging - Nordland

Kurskomitéen for arealplandata i Nordland avholder kurs om «3D i kommunal arealplanlegging» 27. oktober og 1. november 2022. Påmeldingsfrist 19. oktober 2022


17.03.2022

Svært mye regn på vei mot Nordland - fare for flom og skred

Det er sendt ut varsel om 80-120 mm nedbør på et døgn i nordlige deler av Nordland i helga. Det er i tillegg sendt ut oransje farevarsel for flom og jord-, sørpe- og flomskred, rødt farevarsel for snøskred.


02.02.2022

Varsler svært kraftige vindkast i deler av fylket

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast torsdag kveld og fredag.


02.02.2022

Dette er koronatiltakene som gjelder nå

Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor har regjeringen fjerne svært mange av koronatiltakene.


01.02.2022

Over halvparten av nordlandskommunene med på første uka med kriseøvelse

Kriseledelsen i en rekke nordlandskommuner øvde forrige uke på hva de skal gjøre dersom telefon- og internettlinjer blir ute av drift.


26.01.2022

Prosjektskjønnsmidler 2022

Prosjektskjønnsmidlene skal bidra til nye løsninger, fornying og innovasjon. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som styrker kommunen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler


19.01.2022

Nå sender Forsvaret ut forhåndsrekvisisjoner til bileiere i hele landet

I dag mottar flere hundre nordlendinger et varsel der Forsvaret krever å få bruke kjøretøyet deres i en krigs- eller beredskapssituasjon. Ordningen er ikke ny, men er nå digitalisert og forenklet.


18.01.2022

Skal øve på krise som ble virkelig

Neste uke gjennomfører Statsforvalteren sin årlige beredskapsøvelse for kriseledelsen i kommunene i Nordland. Årets scenario ble virkelig for en av kommunene i 2021.


23.12.2021

Møter vinterfisket med ny tiltaksplan

Vinterfisket står for døren, samtidig har de nasjonale smittetallene økt kraftig de siste ukene. Midt oppe i dette skaper også den nye Omikron-varianten utfordringer for hvordan vinterens sesongfiske blir gjennomført.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel