Øvelser

Øvelser er viktig for å øke evnen til å håndtere ulike typer hendelser som naturkatastrofer, langvarig strømbortfall og terrorangrep. 

Fylkesmannens oppdrag innenfor øvelser er omfattende. I følge «Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering» skal fylkesmannen ta initiativ til øvelser for eget embete, fylkesberedskapsråd og kommuner.  

I tillegg er kommunene selv pålagt å øve beredskapsplanen annet hvert år, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7.

Evaluering

Både fylkesmannen og kommunen er pålagt å evaluere øvelser. I forskrift om kommunal beredskapsplikt fremgår det at kommunen i etterkant av øvelser og uønskede hendelser skal evaluere krisehåndteringen, jf. § 8.

Evaluering er viktig for å lære av de erfaringer deltakerne får gjennom øvelser.  Evalueringen bør fokusere på forbedringspunkter.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.06.2020

Evaluering av øvelse Nordland 2020

Fylkesmannen gjennomførte øvelse for kommunene den 21. og 23. januar 2020. Tilsammen deltok 37 kommuner.


Publisert 08.03.2018

Evaluering Øvelse Nordland

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i perioden 22. til 25. januar 2018 øvelse Nordland. Nå er evalueringsrapporten klar.


Publisert 27.01.2017

Øvelse Nordland 2017

16. januar 2017 gjennomførte Fylkesmannen i Nordland "Øvelse Nordland 2017".

Scenariet for øvelsen var brann i et reaktordrevet fartøy utenfor kysten av Nordland med radioaktivt utslipp av cesium-137 og jod.

33 kommuner deltok i øvelsen. 


Publisert 28.06.2016

Varslingsøvelse 2016

Fylkesmannen gjennomførte 9. juni 2016 en varslingsøvelse for samtlige av kommunene i fylket.

Øvelsen hadde følgende øvingsmål:

  • Teste Fylkesmannens varslingskanaler til kommunene
  • Øve kommunene i å motta beredskapsvarsel på e-post og SMS
  • Øve kommunene i å kvittere for mottatt varsel på e-post
  • Rapportere til Fylkesmannen

35 av fylkets 44 kommuner hadde i løpet av den første halvtimen kvittert for mottatt varsel, og etter en time hadde hele 38 kommuner kvittert for mottatt varsel. Dette er en stor fremgang fra varslingsøvelsen i 2015 hvor kun halvparten av kommunene hadde kvittert for mottatt varsel innenfor samme tidsperiode.

Årets resultat anses som svært tilfredsstillende fra vår side.