Sebrudaksihkarvuohta ja gárvesvuohta

Divnajn la åvdåsvásstádus åvdebut hieredit ja giehtadallat hiedijt ja dáhpádusájt ma ælla sávadahte. Mij hæhttup ájádallat gåktu åvdebut hieredum vieledimev vuosedit divna ássjijn, suohkanij arealgárvedimes gitta VBS-(varresvuohta, birás ja sihkarvuohta)dåjmajda ájnegasj barggosajen.

Fylkamánne le åvdemusán tjanás guovdásj ja bájkálasj oajválattjaj gaskan, valla danna le aj ietjanis roalla sebrudaksihkarvuodan ja gárvesvuodan, gånnå dat galggá bagádallat, kurssit, bærrájgæhttjat ja jådedit hárjjidallamijt.

Politija ja åvdåsvásstediddje etáhtta li hiehtedilen åvdemus dievnastusvadde ja diehtojuohkemája viesádijda. Álu le aj guoskavasj suohkanijn dákkár åvdåsvásstádus. Fylkamánne ij la etáhtta, mij hiehtedilen ietjas barggijt viehkedittjat rádjá, valla máhttá sierra dilijn aktididdjen doajmmat, dalloj de fylkagárvesvuodaráde jali guovlo atomgárvesvuodalávddegåtte baktu.

Vis mer


Flere nyheter Få nyhetsvarsel