Personvern

Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på Fylkesmannen.no/Nordland.

Publisert 23.09.2015
{PagePropertyPlugin}

Kontaktpersoner

Personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en enkeltperson.

Direkte identifikatorer kan være for eksempel navn, fødselsnummer, e-post- og boligadresse. Indirekte identifikatorer er for eksempel kjønn og alder. Hvis slike opplysninger kommer på avveie, kan det få konsekvenser for den det gjelder.

Sensitive personopplysninger er data som for eksempel rulleblad, helsedata og religiøs tilknytning. Slike data krever spesielt vern, og behandlingen av slike data er underlagt strengere regler.