Personvern

Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på Fylkesmannen.no/Nordland.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.09.2015
{PagePropertyPlugin}

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Personopplysningar

Personopplysningar er informasjon som direkte eller indirekte kan koplast til ein einskildperson.

Direkte identifikatorar kan til dømes vere namn, fødselsnummer, e-post- og bustadadresse. Indirekte identifikatorar er til dømes kjønn og alder. Dersom slike opplysningar kjem på avvegar, kan det få konsekvensar for den det gjeld.

Sensitive personopplysingar er data som til dømes rulleblad, helsedata og religiøs tilknyting. Slike data krev spesielt vern, og behandlinga av slike data er underlagt strengare reglar.