Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler.

Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av kommunens oppgaver; som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for og forvaltning av naturen. God og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn.

På denne siden finner dere veiledning til klimatilpasning og hvilke konsekvenser vi forventer for Nordlandssamfunnet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.11.2022

Tilskudd til klimatilpasning

Nå kan kommunene i Nordland og resten av landet søke om penger for å tilpasse seg klimaendringene.


Publisert 12.10.2018

Ny statlig planretningslinje for klimatilpasning

Ny statlig planretningslinje pålegger kommunene å ta grep om planleggingen av et samfunn tilpasset dagens og fremtidens klima.


Publisert 03.08.2017

Havnivåstigning og stormflo - nye tall

DSB har gitt ut en ny veileder om havnivåstigning og stormflo. Fylkesmannen har nå oppdatert kommunevise tall for fremtidige stormfloer.