Ny statlig planretningslinje for klimatilpasning

Ny statlig planretningslinje pålegger kommunene å ta grep om planleggingen av et samfunn tilpasset dagens og fremtidens klima.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2018

Ny statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ble fastsatt ved kgl.res. 28. september 2018.

Retningslinjene følger opp tidligere retningslinjer for reduksjon av klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging. Klimatilpasning er tatt inn som et nytt punkt i retningslinjene. Retningslinjene inneholder både må og bør krav med tanke på kommunal planlegging. Retningslinjene kan leses her: https://lovdata.no/forskrift/2018-09-28-1469.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner