Krigen i Ukraina

Foto: Yehor Milohrodskyi / Unsplash.

Her har vi samlet noen av de mest sentrale kildene til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa, og hvordan det kan påvirke oss.

Bosetting av flyktninger

IMDI publiserer bosettingstall på fylkes- og kommunenivå på sine nettsider.  

IMDi har så langt bedt norske kommuner bosette til sammen 38.000 flyktninger i år

Atomberedskap

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som både følger situasjonen og som fortløpende vurderer ulike scenarioer for hva som kan skje dersom et av Ukrainas atomanlegg skulle bli utsatt for en hendelse.

En fortløpende vurdering kan du lese på DSAs side om Ukraina.

Statsforvalteren har kontakt med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Dersom nasjonale myndigheter ber oss om det, ser vi til at nødvendige tiltak blir iverksatt.

Kart over Ukraina med kjernekraftverk og reaktorer i landet.
Kart over Ukraina med kjernekraftverk og reaktorer i landet. Foto: DSA.

Anbefaler at kommunene har jodtabletter tilgjengelig

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle under 18 år, samt gravide og ammende i sin kommune.

Kommunen kan sende en melding til Helsedirektoratet sitt postmottak for uttak. Merk at dette uttaket bare er ment til personer under 18 og gravide/ammende. 

Helsedirektoratet har bedt norske kommuner gjennomgå jod-beredskapen for barn under 18 år, gravide og ammende. Du kan se brevet til høyre på denne siden. 

Hva med jodtabletter i private hjem?

Alle under 40 år, gravide og ammende samt alle som har barn boende hjemme, anbefales å ha jodtabletter liggende. Først når myndighetene gir beskjed og råd om bruken, skal du og barna ta jod. 

Du kan lese mer om jodtabletter ved atomulykker her.

Nyttige lenker

Her finner du siste nytt fra regjeringen om krisen i Ukraina.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) spiller en viktig rolle i bosetting og integrering av flyktninger. De har en egen temaside om flyktninger fra Ukraina.

Hvilket apparat er klar til å håndtere strømmen av flyktninger? Les hva Utlendingsdirektoratet sier her.

Mange ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Hos Bufdir du informasjon om hva du kan gjøre for barn og unge.

Arbeidstilsynet har laget en side om arbeidstakeres plikter og rettigheter og oversatt den til ukrainsk og en rekke andre språk.

Hos Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) finner du nyhetsbrev og oversikt over risiko og sårbarhet for samfunnet.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laget en egen side med vurderinger knyttet til mulige hendelser med atomkraftverk i Ukraina.

Siviilforsvaret har viktige oppgaver med å sikre innbyggerne i ulike situasjoner. 

Å ha en digital beredskap og å være årvåken på nett er viktig, både for virksomheter og privatpersoner. Gode råd og anbefalinger kan du finne hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Politiet har også en rolle i denne situasjonen og har opprettet en egen Ukraina-side med informasjon

Du finner og mer informasjon om flyktninger og asylsøkere hos Statsforvalteren.

Forsvarets nettsider finner du spørsmål og svar om krigen i Ukraina.

Mattilsynet har en egen side med informasjon krisen i Ukraina.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.11.2022

Regjeringen ber kommunene bosette 35 000 flyktninger i 2023

Krigen pågår fortsatt i Ukraina, og mange millioner mennesker har måtte flykte fra hjemlandet sitt. Nå ber regjeringen landets kommuner forberede seg på å ta imot mange flyktninger også neste år.


Publisert 17.06.2022

Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener langt flere enn de som har meldt fra, har blitt utsatt for eller vært vitne til krigsforbrytelser. 


Publisert 27.04.2022

Flyktningkrisen gir fare for utnytting og overgrep av sårbare grupper

Flyktninger fra Ukraina kan bli utsatt for menneskehandel eller andre former for utnytting og overgrep. Norske myndigheter oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på faren.


Publisert 21.04.2022

Ber kommunene melde inn tidsplan for bosetting av flyktninger

For å legge til rette for rask bruk av bosettingsplassene, ber IMDi kommunene om å melde inn en tidsplan for bosetting av flyktninger til og med august 2022. IMDi har også laget et søknadsskjema for de som bosettes privat.


Publisert 05.04.2022

Ukrainske flyktningers rett til økonomisk sosialhjelp

Ukrainske flyktninger i Norge kan ha rett til økonomisk sosialhjelp, selv om de ikke har registrert seg som flyktninger.