Flyktningkrisen gir fare for utnytting og overgrep av sårbare grupper

Flyktninger fra Ukraina kan bli utsatt for menneskehandel eller andre former for utnytting og overgrep. Norske myndigheter oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på faren.

Publisert 27.04.2022

Webinar om vold, menneskehandel og utnytting 12. mai

Torsdag 12. mai klokken 15:00–16:15 arrangerer Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir), Utlendingsdirektoratet (UDI) Politidirektoratet (POD), Utdanningsdirektoratet (UDIR) og Helsedirektoratet webinar om vold, menneskehandel og utnytting knyttet til flyktningesituasjonen.

Mer informasjon og lenke til webinaret kommer. 

Bekymring

Krigen i Ukraina har skapt en raskt voksende humanitær krise der et stort antall mennesker, hovedsakelig kvinner og barn, har flyktet fra landet. Mange er i en sårbar situasjon som kan utnyttes.

Det er en bekymring for vold og overgrep, samt utnytting i menneskehandel til seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester.

Tidligere denne måneden sendte derfor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet (POD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utlendingsdirektoratet (UDI) et felles brev der de oppfordrer kommunene til å være særlig oppmerksom på denne faren.

Utsatt

Det er sannsynlig at noen av de som nå kommer til Norge fra Ukraina har vært utsatt for overgrep, utnytting eller menneskehandel på vei til Norge. Noen kan fremdeles være i en utnyttingssituasjon når de ankommer Norge.

Det er også kjent fra media at det har vært tilfeller hvor personer med uærlige hensikter har oppsøkt personer som bor på asylmottak i Norge.

Derfor ønsker mange nordmenn å bidra til å hjelpe flyktningene, og flere bistår med transport og tilbud om bolig.

Det kan være barn som kommer alene og som kan bli utnyttet av kriminelle miljøer på vei til Norge eller etter ankomst til Norge.

Ukrainere som ankommer Norge, blir oppfordret til å registrere seg hos politiet. UDI behandler saker om kollektiv beskyttelse fortløpende i automatiserte prosesser.

Hva bør kommunen være oppmerksom på?

Det legges opp til at ukrainerne skal være kort tid i asylmottak før de bosettes i en kommune.

Videre er det ikke slik at alle som ankommer landet, registrer seg. Det kan derfor være personer som har flyktet til Norge, som bor privat og som ikke er kjent for norske myndigheter før de oppsøker ulike instanser i kommunene.

Heller ikke her vil myndighetene ha fått fanget opp mulig utnyttelse ved ankomst.

Hvordan avdekke utnytting og overgrep av sårbare grupper?

Norske myndigheter vet at de som tidligere er identifisert i Norge som ofre for menneskehandel utgjør en sammensatt gruppe, både når det gjelder kjønn, alder, opprinnelsesland og utnyttelsesform.

Et fellestrekk er at mange i all hovedsak er utenlandske statsborgere, og at de er i en svært sårbar situasjon.

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) har laget en veileder og andre verktøy med indikatorer som er nyttige å kjenne til.

Særlig om barn og unge

40 prosent av alle som flykter fra Ukraina er barn.

For å avdekke utnyttelse av barn er det viktig at alle instanser som kommer i kontakt med barnet, og som skal ta stilling til en enkeltsak som gjelder forholdet mellom foreldre og barn, forsikrer seg om at personen som kommer med barnet har rett til å ta vare på barnet.

Det er derfor viktig å avklare:

  • Barnets identitet.
  • Følgepersonens identitet.
  • Hvem som er barnets foreldre.
  • Hvem som har del i foreldreansvaret.
  • Hvem som har omsorgen for barnet.

Se utdypende informasjon i brevet til alle landets kommuner her.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.