Fylkesmannen tilrår 4 nye marine verneområder i Nordland

Fylkesmannen tilrår opprettelse av Kaldvågfjorden og Innhavet, Karlsøyfjorden, Nordfjorden og Innervisten marine verneområder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.06.2017

Fylkesmannen i Nordland har nå oppsummert høringsinnspillene til forslaget om å etablere Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde (Hamarøy), Karlsøyfjorden marine verneområde (Bodø), Nordfjorden marine verneområde (Rødøy) og Innervisten marine verneområde (Vevelstad). Den 8. juni ble tilrådning om vern sendt til Miljødirektoratetet. Det er link til Fylkesmannens oversendelselsbrev og tilrådning til høyre på siden.

Det ble gjort en del tilpasninger og justeringer av verneforslagene etter høringen. Hovedtrekkene er:

Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde

  • Området utenfor Nes tas ut av verneområdet på grunn av havneområde for småbåt med stor aktivitet.
  • Grensen justeres slik at Sirøyleira og området utenfor ikke vernes. Bakgrunnen for dette er å oppnå bedre arrondering av verneområdet, samt stor landbruksaktivitet på tilliggende områder.
  • Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde gis det lulesamiske parallellnavnet Gálldavákvuona ja Sismera Merrasuoddjimguovllo.
  • Det legges til punkter i verneforskriftens unntaksbestemmelse for å åpne for begrenset høsting av tang i henhold til forvaltningsplan og opprensking av vegetasjon i badekulpene i Sandvika.

 Karlsøyfjorden marine verneområde

  • Vernegrensen justeres for å sikre muligheten for framtidig utvidelse av kai- og havneområdet på Kjerringøy.
  • Fylkesmannen tilrår at det ikke skal kunne åpnes ordinær akvakultur, men gis mulighet for å kunne tillate levendelagring og fangstbasert akvakultur. Det er ikke enighet om dette i arbeidsutvalget.

 Nordfjorden marine verneområde

  • Ingen justeringer etter høring. Før høringen ble det gjort tilpasninger i ytre del slik at vernet stopper før bebyggelsen ved Nordfjordneset ved Nordfjordens utløp.
  • Fylkesmannen tilrår at det ikke skal åpnes for noen form for akvakultur i området. Dette er det enighet om i arbeidsutvalget.

 Innervisten marine verneområde

  • Verneområdet reduseres til bare gjelde Innervisten, innenfor terskelen i Aussundet. Dette på grunn av kommunens innspill, eksisterende akvakulturvirksomhet og betydelig aktivitet knyttet til brygger, flytebrygger og ferdsel.
  • Navnet «Vistenfjorden marine verneområde» endres til «Innervisten marine verneområde».

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.