Nordfjorden marine verneområde

Kongen i statsråd vedtok opprettelse av verneområdet som ligger i Rødøy kommune 23. juni 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.06.2015

Verneverdier

Formålet med Nordfjorden marine verneområde er å ta vare på en spesiell fjord. Nordfjorden er en trang liten sidefjord til Melfjorden, skåret ut av landskapet av isbreene under forrige istid. Fjorden er fjorten kilometer lang og om lag en kilometer bred. Fjorden er omkranset av fjelltopper på rundt 1000 meters høyde som går bratt ned i en bregrønn fjord. Det bratte terrenget fortsetter også ned under vann. Det gjør fjorden brådyp langs land de fleste steder.

Fjordbunnen er relativt flat, bestående av finkornet grus og leire. Fjordbunnen på den ytre delen av fjorden er på 100-130 meters dyp. Midt i fjorden, om lag 6 km fra utløpet, ligger Nordfjordholmene. De skaper en innsnevring på fjorden. Her er også en terskel på om lag 80 meter. Innenfor terskelen er det et fjordbasseng med dybder ned til 180 meter.

De syv innerste kilometerne av Nordfjorden ligger innenfor grensen til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Verneverdiene er knyttet til de spesielle miljøforholdene og dyrelivet på bunnen og i vannmassene i fjorden.

Nordfjordbotn. Foto. Christian Brun Jenssen.

Nordfjorden marine verneområde Foto: Fylkesmannen i Nordland

Vernegrensene

Det marine verneområdet dekker et sjøareal på 11,6 km2. I ytre Nordfjorden følger vernegrensen marbakken eller 2 meter under midlere lavvann der marbakken ikke finnes. I Indre Nordfjorden (innenfor grensene til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) er vernegrensen lagt til middel høyvann (normal flo), inkludert landareal i tidevannsonen.

Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen.

Verneforskriften

Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større rad av ytre påvirkning og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking. Det er gjort en rekke unntak for drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og installasjoner, slik at pågående aktiviteter i all hovedsak kan videreføres. Verneforskriften gir en fullstendig oversikt over reguleringene som er foreslått.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.