Innervisten marine verneområde

Kongen i statsråd vedtok opprettelse av verneområdet som ligger i Vevelstad kommune 23. juni 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.06.2015

Verneverdier

Formålet med Innervisten marine verneområde er å ta vare på en spesiell fjord. Innervisten består av et smalt sund med et markant terskelbasseng innenfor. Det gjør at fjorden har lagdelte vannmasser med ferskvann øverst og saltvann under. Området grenser til Lomsdal/Visten nasjonalpark.

Den indre terskelen reduserer utskiftningen av vann og det går år mellom hver gang bunnvannet i Innervisten fornyes. Det er imidlertid ikke påvist oksygensvikt i bassenget, sannsynligvis fordi den indre delen av fjorden er lite påvirket av menneskelig aktivitet og at vassdragene rundt er næringsfattige, og dermed tilfører forholdsvis lite organisk og uorganisk materiale til fjorden

Fjorden har flere undersjøiske grotter. Innervisten har også en spesiell fauna med forekomst av arktiske og nordlige kaldtvannsarter. Her finnes bl.a. haneskjell.

Verneverdiene knytter seg til de særegne naturtypene i fjorden. Dette inkluderer bunnen, bunnlevende organismer og organismer i vannmassene.

Verneformålet knytter seg til sjøbunnen og vannsøylen.

Vernegrensene

Det marine verneområdet dekker et sjøareal på 5,. km2. Dette inkluderere landareal i tidevannssonen opp til normal flo. Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen.

Verneforskriften

Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større rad av ytre påvirkning og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning, overvåking og aktiviteter som reketrål. Det er gjort en rekke unntak for drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og installasjoner, slik at pågående aktiviteter i all hovedsak kan videreføres. Verneforskriften gir en fullstendig oversikt over reguleringene som er foreslått.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.