Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde Gálldavákvuona ja Sismera Merrasuoddjimguovllo

Kongen i statsråd vedtok opprettelse av verneområdet i Hamarøy kommune 23. juni 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.06.2015

Verneverdier

Formålet med Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde/Gálldavákvuona ja Sismera Merrasuoddjimguovllo er å ta vare på en pollsystem med stor variasjon fra strømrike sund til sterk avgrensede dyppoller. De strømrike sundene er «hot spots» for biologisk mangfold i havet, mens pollene har få arter. På grunn av tersklene skjer det liten utskifting av vann og det er derfor lite oksygen i bunnvatnet. Derfor lever artene i pollene under marginale forhold og er spesielt tilpasset forholdene.

I tillegg har verneområdet viktige gruntvannsområder som grenser til myr og strandenger. De grunne områdene har stor produksjon av krepsdyr og andre små marine organismer som er viktige byttedyr for mange våtmarksfugler, både i hekkeperioden og under trekk.

De indre delene er ofte islagte om vinteren.

Hillingspollen. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Hillingspollen inngår i det det marine verneområdet Foto: Fylkesmannen i Nordland

Vernegrensene

Det marine verneområdet dekker et sjøareal på 92,3 km2. Dette inkluderere landareal i tidevannssonen opp til normal flo. Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen.

Verneforskriften

Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større rad av ytre påvirkning og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking. Det er gjort en rekke unntak for drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og installasjoner, slik at pågående aktiviteter i all hovedsak kan videreføres. Verneforskriften gir en fullstendig oversikt over reguleringene som er foreslått.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.