Publisert 02.02.2022

Dette er koronatiltakene som gjelder nå

Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor har regjeringen fjerne svært mange av koronatiltakene.


Publisert 14.12.2021

Innfører strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet. Tiltakene gjelder fra onsdag.


Publisert 13.12.2021 av Wigdis Korsvik

Ivaretakelse av utsatte barn, unge og voksne i en sårbar periode

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet minner om viktige prinsipper for hvordan  barneverntjenesten i kommunene bør prioritere sine oppgaver etter at pandemien har blusset opp igjen.


Publisert 08.12.2021 av Emil Harjo Indsetviken

Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen

Regjeringen innfører en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. De nye tiltakene gjelder fra torsdag 9. desember.


Publisert 03.12.2021 av Emil Harjo Indsetviken

Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Det anbefales blant annet å holde avstand og å unngå håndhilsing og klemming.


Publisert 19.11.2021

Dette er de nye tiltakene

Regjeringen gjeninnfører innreisetiltak fra 26. november. Det åpnes også for at kommuner nå kan ta i bruk koronasertifikat. Videre ber regjeringen kommunene sørge for at alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine før jul. 


Publisert 12.11.2021

Planlegger tredje vaksinedose til alle over 18 år

Regjeringen legger opp til at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose. Samtidig la regjeringen fredag fram nye tiltak for å hindre smittespredning.


Publisert 28.10.2021 av Emil Harjo Indsetviken

Beholder koronatiltak i kommunene og viderefører innreisetiltak

Regjeringen har besluttet å beholde nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og videreføre dagens innreisetiltak.


Publisert 28.10.2021 av Emil Harjo Indsetviken

Beholder koronatiltak i kommunene og viderefører innreisetiltak

Regjeringen har besluttet å beholde nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og videreføre dagens innreisetiltak.


Publisert 29.07.2021

Statsforvalterne oppfordrer til munnbind på hurtigbåter og ferger

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark oppfordrer sterkt til bruk av munnbind på hurtigbåter og ferger når avstandskravet på én meter ikke kan holdes.
Samtidig oppfordres rederiene til å ha munnbind tilgjengelig for de som ikke har det med om bord.


Publisert 26.03.2021 av Wigdis Korsvik

Kontroll av reiser til Sverige

Det blir ingen påskeferie for nordlendinger som har fritidsbolig i Sverige denne påsken. Kun de som reiser over for å utføre strengt nødvendig vedlikehold på fritidseiendom eller campingvogn, kan dra dit på dagstur. - Blir det oppdaget at du ikke har overholdt reglene så vil du risikere å ende på karantenehotell i 10 dager, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen.


Publisert 25.03.2021 av Wigdis Korsvik

- Hold tjenestene til barn og unge åpne og tilgjengelige

Kommunene skal holde tjenestene til barn, unge og utsatte familier åpne og tilgjengelige. Dette er viktig for å redusere konsekvensene av pandemien.


Publisert 17.03.2021

Viderefører strenge smitteverntiltak i Salten

Regjeringen har, etter anmodning fra Statsforvalteren i Nordland, forlenget de strenge smitteverntiltakene i Salten til og med 11. april. Årsaken er den ustabile smittesituasjonen i Bodø og bekymring for økt smittespredning i de ni omkringliggende kommuner.


Publisert 12.03.2021 av Wigdis Korsvik

Innfører regionale tiltak i ti kommuner i Nordland

Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen regionale tiltak i ti Salten-kommuner fra midnatt, natt til lørdag 13. mars.


Publisert 17.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre 2021

Søk om tiltakspakker for sårbare eldre 2021 innen 31. mars 2021:

  • Tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet for eldre
  • Tilskuddsordning for å stimulere til aktivitetstilbud og besøksverter for eldre

De som fikk tilskudd i 2020, kan også søke for 2021.


Publisert 03.02.2021

FHI sender SMS om Smittestopp

FHI sender i ettermiddag (onsdag 3. februar) en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Nordland. Nærmere 700 000 brukere i Norge har lastet ned appen så langt.


Publisert 23.01.2021 av Wigdis Korsvik

- Unngå reiser til Osloregionen

Statsforvalteren i Nordland ber folk unngå å reise til Osloregionen i tiden framover. Anbefalingen kommer etter omfattende smitteutbrudd av det muterte Covid-19-viruset på Østlandet.


Publisert 17.01.2021

Obligatorisk testing på grensen

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt i områder med karanteneplikt fra mandag 18. januar kl. 1700.


Publisert 21.12.2020 av Wigdis Korsvik

Forsterket psykososial beredskap til jul og nyttår

Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å gå sammen med ideelle og frivillige organisasjoner om å holde dørene åpne og forsterke tiltakene i jula. 


Publisert 26.08.2020

Kompensasjon til næringsdrivende fastleger med sykefravær knyttet til koronavirus

Fastlegene er en viktig gruppe i arbeidet mot Covid-19. Fastlegene er utsatte for smitte og påfølgende karantene. For sykefraværet som skyldes smitte eller mistanke om smitte av koronavirus har andre grupper av selvstendig næringsdrivende nå rett til sykepenger fra 4. fraværsdag og maksimalt om lag 2000 kroner pr. fraværsdag. Kommunen vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden praksiskompensasjon på 9752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene.

 

Kommunen må føre oversikt over disse ekstra utgiftene, hvor navn og antall dager per fastlege det søkes kompensasjon for fremkommer. Tiltaket gjelder ut 2020, søknadsbehandlingen og utbetalingen skal skje fortløpende.

 

Dette er en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon for at utbetalingen skal kunne finne sted sendes inn i søknadsbehandlingsfasen. Se regelverket for mer informasjon.