Beholder koronatiltak i kommunene og viderefører innreisetiltak

Helseminister Ingvild Kjerkol og regjeringen beholder flere tiltak som var vurdert fjernet.
Helseminister Ingvild Kjerkol og regjeringen beholder flere tiltak som var vurdert fjernet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen har besluttet å beholde nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og videreføre dagens innreisetiltak.

Publisert 28.10.2021 av Emil Harjo Indsetviken

– Vi ønsker å se an situasjon og vil derfor beholde tiltak som etter planen skulle vært vurdert fjernet nå. Smitten og antallet sykehusinnleggelser går opp i mange land. Vi ser også at smittetallene øker noe innenlands og ønsker derfor ikke å gjøre ytterligere lettelser nå, men vurderer situasjonen løpende. Vi følger spesielt med på sykehusinnleggelser og situasjonen i helse- og omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at kravet om at personer som får påvist koronasmitte skal være i isolasjon videreføres ut året. Det samme gjelder nedjustert TISK.

– Regjeringen slutter seg til dette. Det gir kommunene forutsigbarhet til å planlegge arbeidet fremover. Og så kan hver og en av oss bidra til å redusere smittespredningen ved å ha god håndhygiene, være hjemme og teste oss når vi har symptomer, og være i isolasjon hvis vi får påvist covid-19. De som ennå ikke har vaksinert seg, bør absolutt gjøre det nå påpeker Kjerkol.

Les mer på regjeringen.no.