Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

12.01.2024

Spørretime om integreringsloven

Statsforvalteren inviterer til årets første spørretime om integreringsloven.


05.12.2023

Ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i Nordland

Statsforvalteren har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.


24.11.2023

6-retters meny fra Arktisk Matgledekorps i desember

Mandag, onsdag og fredag i de to første ukene i desember blir det en serie med gratis nettseminarer med Arktisk Matgledekorps. Hver av de seks dagene blir det «servert» interessante tema til alle som er involvert i tillaging og servering av mat til eldre. Bli med fra kl 1100- 1200 første uke, og fra kl 1300- 1400 andre uke og få nyttige innlegg fra våre flinke fagpersoner i Arktisk Matgledekorps. 


03.10.2023

Spørretime hos Statsforvalteren

Vi har et ønske om å etablere en ny arena for dialog og veiledning, både mellom Statsforvalteren og NAV-kontorene, også innad blant NAV-kontorene seg imellom, på fagområdet sosiale tjenester. Vårt mål er å arrangere minst ett seminar hver tredje måned i tiden som kommer. 

 

 

 

 


30.08.2023

Nettseminar om samhandling i velferdstjenestene

I august 2022 trådte det i kraft lovendringer i velferdslovgivningen med et overordnet mål om å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier. Statsforvalteren i Nordland vil med dette seminaret å belyse samhandling- og veildningsplikten som følger av endringene.


07.07.2023

Oppjustering av statlige veiledende satser med 10 prosent

Rundskrivet utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 (med virkning fra 1. juli 2023).


05.07.2023

Kronikk: Fra overformynderi til selvbestemmelse

I disse dager er det 10 år siden den nye vergemålsloven trådte i kraft. Samtidig ble de kommunale overformynderiene avviklet, og oppgavene overført til Statsforvalterne. Det er tid for et tilbakeblikk.


12.06.2023

Gratis utdanning av sinnemestringsterapeuter

Høsten 2023 starter et nytt utdanningsprogram for fagfolk som møter utøvere av vold i nære relasjoner. Målgruppen for opplæringen er først og fremst ansatte i kommmunale tjenester, familievernkontor og kriminalomsorgen.


12.05.2023

Studietur Urbant- og bynært landbruk 2023

Velkommen til studietur om Urbant- og bynært landbruk! Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune ønsker å legge til rette for mer urbant landbruk i Nordland. Vi inviterer derfor gårdbrukere, hobbydyrkere og kommunalt ansatte fra samme kommune til tre inspirerende dager i Oslo-regionen. 


24.03.2023

Overtar ansvaret for tilsyn med ambulanseflytjenesten

Statsforvalteren i Nordland har overtatt ansvaret for videre oppfølgingen av tilsyn med ambulanseflytjenesten.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post:

For å sikre at din henvendelse blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler skal e-post sendes til vårt postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no 

Sikker melding:

Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) i e-post. "Sikker melding" kan benyttes til sikker sending av meldinger og dokumentasjon:

Brevpost:

Du kan også sende din henvendelse til vår postadresse:

Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø

Telefon:

Du kan kontakte oss på 75 53 15 00 (sentralbord).