Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


Koronaviruset

Her finner du lenker til oppdatert informasjon på de nasjonale temasidene til regjeringen.no, FHI.no, helsedirektoratet.no eller Helsenorge.no for siste nytt om koronasituasjonen.

29.12.2021

Unntak fra smittekarantene i skoler og barnehager

Det er kommet nye regler om unntak for smittekarantene i covid-19-forskriften.


23.12.2021

Møter vinterfisket med ny tiltaksplan

Vinterfisket står for døren, samtidig har de nasjonale smittetallene økt kraftig de siste ukene. Midt oppe i dette skaper også den nye Omikron-varianten utfordringer for hvordan vinterens sesongfiske blir gjennomført.


14.12.2021

Innfører strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet. Tiltakene gjelder fra onsdag.


13.12.2021

Ivaretakelse av utsatte barn, unge og voksne i en sårbar periode

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet minner om viktige prinsipper for hvordan  barneverntjenesten i kommunene bør prioritere sine oppgaver etter at pandemien har blusset opp igjen.


08.12.2021

Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen

Regjeringen innfører en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. De nye tiltakene gjelder fra torsdag 9. desember.


03.12.2021

Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Det anbefales blant annet å holde avstand og å unngå håndhilsing og klemming.


12.11.2021

Planlegger tredje vaksinedose til alle over 18 år

Regjeringen legger opp til at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose. Samtidig la regjeringen fredag fram nye tiltak for å hindre smittespredning.


28.10.2021

Beholder koronatiltak i kommunene og viderefører innreisetiltak

Regjeringen har besluttet å beholde nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og videreføre dagens innreisetiltak.


28.10.2021

Beholder koronatiltak i kommunene og viderefører innreisetiltak

Regjeringen har besluttet å beholde nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og videreføre dagens innreisetiltak.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema