Koronaviruset

Her finner du lenker til oppdatert informasjon på de nasjonale temasidene til regjeringen.no, FHI.no, helsedirektoratet.no eller Helsenorge.no for siste nytt om koronasituasjonen.

TORSDAG 27.02.2020 09.39, SIST ENDRET 22.11.2021 14.08

Lørdag 25. september klokken 16.00 gikk Norge over til en normal hverdag med økt beredskap. Mer informasjon om hvordan dette berører alle på nettsidene til regjeringen.

Statsforvalteren i Nordland formidler informasjon fra helsemyndighetene til kommunene, og vi melder innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Vi holder også fortløpende kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Under har vi laget noen flere snarveier til sider med oppdatert og kvalitetssikret koronainformasjon. 


Publisert 24.09.2021

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.


Publisert 17.09.2021

Innfører nedjustert TISK i kommunene

Fra 27. september innføres nedjustert TISK i kommunene. Når det blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap", vil nedjustert TISK opprettholdes i en overgangsperiode på om lag fire uker.


Publisert 27.08.2021

Råd til kommuner med presset kapasitet til håndtering av utbrudd - justering av TISK

Mange kommuner melder at de har store kapasitetsutfordringer med smittesporing og at TISK-arbeidet ikke er gjennomførbart. I et brev til kommunene gir helsemyndighetene anbefalinger om prioriteringer og særskilte testregimer for barn og unge.