Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

01.07.2022

Lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. juli

Fra 1. juli trer en rekke lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven i kraft. Lovendringen handler blant annet om retten som pasienter, brukere og pårørende har til å be om tilsyn.


31.05.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.


15.02.2022

Nye nasjonale råd og anbefalinger

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.


02.02.2022

Dette er koronatiltakene som gjelder nå

Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor har regjeringen fjerne svært mange av koronatiltakene.


26.01.2022

Prosjektskjønnsmidler 2022

Prosjektskjønnsmidlene skal bidra til nye løsninger, fornying og innovasjon. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som styrker kommunen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler


25.01.2022

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Smittekarantene på 10 døgn kan fra onsdag erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.


24.01.2022

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret for 2022

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav.


29.12.2021

Unntak fra smittekarantene i skoler og barnehager

Det er kommet nye regler om unntak for smittekarantene i covid-19-forskriften.


23.12.2021

Møter vinterfisket med ny tiltaksplan

Vinterfisket står for døren, samtidig har de nasjonale smittetallene økt kraftig de siste ukene. Midt oppe i dette skaper også den nye Omikron-varianten utfordringer for hvordan vinterens sesongfiske blir gjennomført.


14.12.2021

Innfører strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet. Tiltakene gjelder fra onsdag.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel