Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


Koronaviruset

Statsforvalteren i Nordland følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter.

03.03.2021

Vil styrke oppfølgning og opplæring av vergene

Høsten 2020 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for verger i alle landets fylker. Vergemålseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland har gått igjennom resultatene og sett på forbedringspunkter.


24.02.2021

Har utredet overtakelse av oppgaver fra Husbanken

Fra 1. september overføres kommunerettede oppgaver fra Husbankens regionkontorer i Bodø og Bergen til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland. Nå har de tre statsforvalterne i samarbeid med Husbanken utarbeidet en overordnet utredning om hvordan forsøket best kan gjennomføres.


17.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre 2021

Søk om tiltakspakker for sårbare eldre 2021 innen 31. mars 2021:

  • Tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet for eldre
  • Tilskuddsordning for å stimulere til aktivitetstilbud og besøksverter for eldre

03.02.2021

FHI sender SMS om Smittestopp

FHI sender i ettermiddag (onsdag 3. februar) en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Nordland. Nærmere 700 000 brukere i Norge har lastet ned appen så langt.


26.01.2021

Velferdteknologiske løsninger - fra prosjekt til drift

Målet for ordningen er å stimulere kommunene til å tenke helhetlig og tverrsektorielt, ved å integrere og forankre helhetlige tjenestemodeller, slik at velferdsteknologi forblir et godt integrert tilbud i kommunenes helse- og omsorgstjenester.


23.01.2021

- Unngå reiser til Osloregionen

Statsforvalteren i Nordland ber folk unngå å reise til Osloregionen i tiden framover. Anbefalingen kommer etter omfattende smitteutbrudd av det muterte Covid-19-viruset på Østlandet.


17.01.2021

Obligatorisk testing på grensen

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt i områder med karanteneplikt fra mandag 18. januar kl. 1700.


05.01.2021

Rødt nivå på ungdoms- og videregående skoler

Landets ungdomsskoler og videregående skoler er oppjustert til rødt nivå i tråd med den nasjonale smittevernveilereden. Dette innebærer at det må være større avstand, mindre kohorter og mindre kontakt mellom kohortene.


28.12.2020

Nytt på nytt i 2021

2021 byr på mye nytt for oss. Vi bytter navn til Statsforvalteren i Nordland og vi flytter inn i nytt kontorbygg. Her er litt informajon om nytt navn, nye epostadresser og ny besøksadresse.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel