- Hold tjenestene til barn og unge åpne og tilgjengelige

Kommunene skal holde tjenestene til barn, unge og utsatte familier åpne og tilgjengelige. Dette er viktig for å redusere konsekvensene av pandemien.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.03.2021 av Wigdis Korsvik

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt ut en påminnelse om myndighetenes strategi, som er å holde pandemien under kontroll samtidig som tjenester for barn og unge holdes åpne.

- Tiltaksbyrden for barn og unge skal være så lav som mulig, og smitteverntiltakene skal ikke øke belastningen for barn, unge og utsatte familier unødig, skriver Bufdir i et brev datert 25. mars til statsforvalterne og alle kommunene i landet.

Bakgrunnen for påminnelsen fra direktoratet er blant annet statusrapporter fra Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge under pandemien som peker på at smitteverntiltakene i stor grad har gått ut over barn og unges livssituasjon. Det er indikasjoner på økning av vold og overgrep i hjemmet.

Psykisk uhelse hos barn og unge har økt i både omfang og alvorlighetsgrad. Det har vært begrensninger i tilbudet til barn med funksjonsnedsettelser.

Hjemmeundervisning har gitt dårligere opplæring og elever med særskilte behov har fått dårligere oppfølning, påpeker Bufdir. 

Bufdir ber Statsforvalteren følge opp strategien og sørge for at kommunene jobber i samsvar med følgende prinisipper:

  1. Tjenestene til barn, unge og utsatte familier skal være åpne og tilgjengelige
  2. Smitteverntiltakene skal komme som en konsekvens av smitte i lokalmiljøet
  3. Tjenestene skal tilstrebe tilstrekkelig kapasitet og høy kvalitet
  4. Barn, unge og utsatte familier skal vite hvordan de kommer i kontakt med tjenestene
  5. Medvirkningsprosesser skal opprettholdes

Se utdyping av prinsippene i brevet fra Bufdir på siden her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.