Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2022
14. des 50 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Skolemiljø - kva gir eit trygt og godt skolemiljø og kva ser vi som Statsforvaltar Microsoft Teams
06. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregåande kurs i økonomisk rådgivning Digitalt - Nettmøte i Teams
01. des 48 Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats! Microsoft Teams
november 2022
30. nov 48 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS-midt) og Møre og Romsdal fylkeskommune Fagdag om sjølvmordsførebygging i Ålesund Scandic Parken, Ålesund
23. nov 47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og NAKU Gode helse og omsorgstenester til personar med utviklingshemming Microsoft Teams
17. nov 46 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kommuneoverlegemøte 2022 Scandic Alexandra, Molde
17. nov 46 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring Scandic Alexandra, Molde
16. nov - 17. nov 46 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Skogsamling Havila Hotel Ivar Aasen, Ørsta
16. nov 46 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Aktuelt for barnehagemyndigheita i kommunane Scandic Alexandra, Molde
16. nov 46 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Korleis forebygge og løyse kompliserte skolemiljøsaker? Scandic Alexandra, Molde
16. nov 46 Helsedirektoratet i samarbeid med KS og Senter for omsorgsforskning Leve hele livet-konferansen 2022 Webinar
15. nov 46 Statsforvlataren i Møre og Romsdal Matgledekonferansen 2022 Scandic Alexandra, Molde
10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS-midt) og Møre og Romsdal fylkeskommune Fagdag om sjølvmordsførebygging i Kristiansund Thon Hotel Kristiansund
09. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS-midt) og Møre og Romsdal fylkeskommune Fagdag om sjølvmordsførebygging i Molde Scandic Seilet, Molde
08. nov - 09. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar Molde Fjordhotell
08. nov - 11. nov 45 Statsforvalteren i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-veka (veke 45) Webinar
07. nov - 08. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kursleiarkurs i SNAKKE Scandic Alexandra, Molde
05. nov 44 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Protomore Småskala grønnsaksdyrking i Møre og Romsdal Protomore Kunnskapspark sine lokaler i Molde, Britvegen 4 ved Høgskolen i Molde
03. nov - 04. nov 44 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Møte for barnevernleiarar Scandic Alexandra, Molde
03. nov 44 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Eksamenssamling for grunnskolen Microsoft Teams
01. nov 44 Helsedirektoratet Fagdag 2022 Kommunalt Pasient- og brukerregister Webinar
01. nov - 03. nov 44 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Opplæring i pasient- og brukarrettslova kapittel 4 og 4A Ålesund & Molde
oktober 2022
27. okt - 28. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Barnehagekonferansen 2022 Ålesund
24. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Møte med privatskolane Microsoft Teams
24. okt - 25. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune Regional plan- og klimakonferanse Quality Hotel Waterfront, Ålesund
19. okt 42 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Inn på tunet - fagdag Scandic Alexandra, Molde
18. okt - 19. okt 42 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Alexandra Molde
september 2022
28. sep 39 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Aktuelt for barnehagesektoren Microsoft Teams
22. sep - 23. sep 38 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og NAV Møre og Romsdal Er dei utanrettslege gjeldsforhandlingane ein illusjon? - Nye vegar å gå Scandic Alexandra, Molde
12. sep 37 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Møre og Romsdal Webinar grunnopplæring prosjektledelse Nettmøte - Teams
12. sep - 13. sep 37 Kystskogbruket Kystskogkonferanse 2022 Molde og Rauma
02. sep 35 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, NAPHA og KoRus Samling innen rus og psykisk helse (Ny tid og stad) Quality Hotel Waterfront, Ålesund
01. sep 35 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, NAPHA og KoRus Samling innen rus og psykisk helse Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik
august 2022
31. aug - 01. sep 35 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Regional arbeidsgruppe for samarbeidskompetanse og medbestemmelse (UTSETT) Samarbeid og medbestemmelse med fokus på tillitsreform, bærekraft og livslang læring SAS Radisson Blu Royal Garden, Trondheim
juli 2022
10. jul 27 Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Norsk Landbruksrådgiving Nordvest Fagdag i artsrik slåttemark i Sunndal Fjellgardene i Sunndal (Oppmøte: Svisdal)
03. jul 26 Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Norsk Landbruksrådgiving Nordvest Fagdag i artsrik slåttemark i Geiranger Vesterås i Geiranger
juni 2022
22. jun - 23. jun 25 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune Bustadseminar 2022 Scandic Alexandra Molde
15. jun 24 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal AVLYST: Fellessensur Scandic Alexandra Molde
10. jun 23 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, NAPHA og KoRus Samling innen rus og psykisk helse Thon Hotell Kristiansund
09. jun 23 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Microsoft Teams
09. jun 23 Statsforvalteren i Trøndelag, RVTS-Midt, og Statsforvalteren i Møre og Romsdal Webinar- Hvordan snakke med barn om vold og overgrep? Webinar
08. jun 23 ST. OLAVS HOSPITAL HF, RVTS Midt Webinar "Ikke Reis" Microsoft Teams
03. jun 22 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal AVLYST: Sensorskulering Scandic Alexandra Molde
mai 2022
22. mai 20 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Statsborgarsermoni 2022 Bjørnsonhuset, Scandic Seilet, Molde
18. mai - 19. mai 20 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - Nettmøte i Teams
11. mai 19 NAV Molde, Nav Kristiansund og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Digital basiskurs økonomisk rådgivning Microsoft Teams
10. mai - 11. mai 19 Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsfrovaltaren i Møre og Romsdal Kurs i Klimabudsjett Microsoft Teams
april 2022
26. apr - 27. apr 17 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samabeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Landbrukets klimagasser Scandic Seilet
26. apr - 27. apr 17 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med fleire Demenskonferansen 2022 Scandic Alexandra, Molde
20. apr - 21. apr 16 Møre og Romsdal 2025 Nyttårskonferansen 2022 - med vårkjensle Scandic Hotel Seilet
Dato Arrangement
desember 2022
14. des Skolemiljø - kva gir eit trygt og godt skolemiljø og kva ser vi som Statsforvaltar
06. des - 07. des Videregåande kurs i økonomisk rådgivning
01. des FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats!
november 2022
30. nov Fagdag om sjølvmordsførebygging i Ålesund
23. nov Gode helse og omsorgstenester til personar med utviklingshemming
17. nov Kommuneoverlegemøte 2022
17. nov Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring
16. nov - 17. nov Skogsamling
16. nov Aktuelt for barnehagemyndigheita i kommunane
16. nov Korleis forebygge og løyse kompliserte skolemiljøsaker?
16. nov Leve hele livet-konferansen 2022
15. nov Matgledekonferansen 2022
10. nov Fagdag om sjølvmordsførebygging i Kristiansund
09. nov Fagdag om sjølvmordsførebygging i Molde
08. nov - 09. nov Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar
08. nov - 11. nov Inn på tunet-veka (veke 45)
07. nov - 08. nov Kursleiarkurs i SNAKKE
05. nov Småskala grønnsaksdyrking i Møre og Romsdal
03. nov - 04. nov Møte for barnevernleiarar
03. nov Eksamenssamling for grunnskolen
01. nov Fagdag 2022 Kommunalt Pasient- og brukerregister
01. nov - 03. nov Opplæring i pasient- og brukarrettslova kapittel 4 og 4A
oktober 2022
27. okt - 28. okt Barnehagekonferansen 2022
24. okt Møte med privatskolane
24. okt - 25. okt Regional plan- og klimakonferanse
19. okt Inn på tunet - fagdag
18. okt - 19. okt Kurs i offentleg helsearbeid
september 2022
28. sep Aktuelt for barnehagesektoren
22. sep - 23. sep Er dei utanrettslege gjeldsforhandlingane ein illusjon? - Nye vegar å gå
12. sep Webinar grunnopplæring prosjektledelse
12. sep - 13. sep Kystskogkonferanse 2022
02. sep Samling innen rus og psykisk helse (Ny tid og stad)
01. sep Samling innen rus og psykisk helse
august 2022
31. aug - 01. sep (UTSETT) Samarbeid og medbestemmelse med fokus på tillitsreform, bærekraft og livslang læring
juli 2022
10. jul Fagdag i artsrik slåttemark i Sunndal
03. jul Fagdag i artsrik slåttemark i Geiranger
juni 2022
22. jun - 23. jun Bustadseminar 2022
15. jun AVLYST: Fellessensur
10. jun Samling innen rus og psykisk helse
09. jun Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
09. jun Webinar- Hvordan snakke med barn om vold og overgrep?
08. jun Webinar "Ikke Reis"
03. jun AVLYST: Sensorskulering
mai 2022
22. mai Statsborgarsermoni 2022
18. mai - 19. mai Grunnkurs i økonomisk rådgjeving
11. mai Digital basiskurs økonomisk rådgivning
10. mai - 11. mai Kurs i Klimabudsjett
april 2022
26. apr - 27. apr Landbrukets klimagasser
26. apr - 27. apr Demenskonferansen 2022
20. apr - 21. apr Nyttårskonferansen 2022 - med vårkjensle