Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2022
22. sep - 23. sep 38 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og NAV Møre og Romsdal Er dei utanrettslege gjeldsforhandlingane ein illusjon? - Nye vegar å gå Scandic Alexandra, Molde
12. sep 37 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Møre og Romsdal Webinar grunnopplæring prosjektledelse Nettmøte - Teams
12. sep - 13. sep 37 Kystskogbruket Kystskogkonferanse 2022 Molde og Rauma
02. sep 35 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, NAPHA og KoRus Samling innen rus og psykisk helse (Ny tid og stad) Quality Hotel Waterfront, Ålesund
01. sep 35 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, NAPHA og KoRus Samling innen rus og psykisk helse Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik
august 2022
31. aug - 01. sep 35 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Regional arbeidsgruppe for samarbeidskompetanse og medbestemmelse (UTSETT) Samarbeid og medbestemmelse med fokus på tillitsreform, bærekraft og livslang læring SAS Radisson Blu Royal Garden, Trondheim
juli 2022
10. jul 27 Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Norsk Landbruksrådgiving Nordvest Fagdag i artsrik slåttemark i Sunndal Fjellgardene i Sunndal (Oppmøte: Svisdal)
03. jul 26 Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Norsk Landbruksrådgiving Nordvest Fagdag i artsrik slåttemark i Geiranger Vesterås i Geiranger
juni 2022
22. jun - 23. jun 25 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune Bustadseminar 2022 Scandic Alexandra Molde
15. jun 24 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal AVLYST: Fellessensur Scandic Alexandra Molde
10. jun 23 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, NAPHA og KoRus Samling innen rus og psykisk helse Thon Hotell Kristiansund
09. jun 23 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Microsoft Teams
09. jun 23 Statsforvalteren i Trøndelag, RVTS-Midt, og Statsforvalteren i Møre og Romsdal Webinar- Hvordan snakke med barn om vold og overgrep? Webinar
08. jun 23 ST. OLAVS HOSPITAL HF, RVTS Midt Webinar "Ikke Reis" Microsoft Teams
03. jun 22 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal AVLYST: Sensorskulering Scandic Alexandra Molde
mai 2022
22. mai 20 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Statsborgarsermoni 2022 Bjørnsonhuset, Scandic Seilet, Molde
18. mai - 19. mai 20 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - Nettmøte i Teams
11. mai 19 NAV Molde, Nav Kristiansund og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Digital basiskurs økonomisk rådgivning Microsoft Teams
10. mai - 11. mai 19 Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsfrovaltaren i Møre og Romsdal Kurs i Klimabudsjett Microsoft Teams
april 2022
26. apr - 27. apr 17 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samabeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Landbrukets klimagasser Scandic Seilet
26. apr - 27. apr 17 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med fleire Demenskonferansen 2022 Scandic Alexandra, Molde
20. apr - 21. apr 16 Møre og Romsdal 2025 Nyttårskonferansen 2022 - med vårkjensle Scandic Hotel Seilet
20. apr 16 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, KoRus, NAPHA og Husbanken Invitasjonsmøte til MUST 2022 Microsoft Teams
07. apr 14 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Microsoft Teams
mars 2022
29. mar - 30. mar 13 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Seilet, Molde
22. mar 12 statsforvalteren i Møre og Romsdal Fagdag om kvalifiseringsprogrammet (KVP) Scandic Seilet Molde
21. mar - 23. mar 12 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs for nytilsette i barneverntenestene i Møre og Romsdal Hustadvika Gjestegård
16. mar 11 Statsforvalteren i Møre og Romsdal, NAPHA, KoRus Samling innen rus og psykisk helse Scandic Alexandra, Molde
16. mar - 17. mar 11 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Samling for barnevernleiarane i Møre og Romsdal Scandic Seilet, Molde
09. mar 10 Statsforvalteren i Møre og Romsdal UTSATT: Møte med friskulane Microsoft Teams
08. mar 10 NAPHA og Helsedirektoratet FACT Ung Microsoft Teams
08. mar - 09. mar 10 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Simcare Kurs i akuttmedisin for LIS1 Ålesund
februar 2022
16. feb 7 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Møte med kommunane - oppvekst og utdanning Microsoft Teams
16. feb 7 Statsforvalterene i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene Microsoft Teams
15. feb - 17. feb 7 Møre og Romsdal fylkeskommune, Hoppid, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Mære landbruksskole og Kompetansenettverket Lokalmat MRmat 2022 - digitale fagdager Microsoft Teams
10. feb 6 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Møte om Kompetanseløftet 2025 Microsoft Teams
09. feb 6 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene Microsoft Teams
09. feb 6 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Møte om eksamen i grunnskolen Microsoft Teams
januar 2022
26. jan 4 NIBIO Kunnskapsgrunnlag for jordvern i Vestland og Møre og Romsdal Microsoft Teams
Dato Arrangement
september 2022
22. sep - 23. sep Er dei utanrettslege gjeldsforhandlingane ein illusjon? - Nye vegar å gå
12. sep Webinar grunnopplæring prosjektledelse
12. sep - 13. sep Kystskogkonferanse 2022
02. sep Samling innen rus og psykisk helse (Ny tid og stad)
01. sep Samling innen rus og psykisk helse
august 2022
31. aug - 01. sep (UTSETT) Samarbeid og medbestemmelse med fokus på tillitsreform, bærekraft og livslang læring
juli 2022
10. jul Fagdag i artsrik slåttemark i Sunndal
03. jul Fagdag i artsrik slåttemark i Geiranger
juni 2022
22. jun - 23. jun Bustadseminar 2022
15. jun AVLYST: Fellessensur
10. jun Samling innen rus og psykisk helse
09. jun Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
09. jun Webinar- Hvordan snakke med barn om vold og overgrep?
08. jun Webinar "Ikke Reis"
03. jun AVLYST: Sensorskulering
mai 2022
22. mai Statsborgarsermoni 2022
18. mai - 19. mai Grunnkurs i økonomisk rådgjeving
11. mai Digital basiskurs økonomisk rådgivning
10. mai - 11. mai Kurs i Klimabudsjett
april 2022
26. apr - 27. apr Landbrukets klimagasser
26. apr - 27. apr Demenskonferansen 2022
20. apr - 21. apr Nyttårskonferansen 2022 - med vårkjensle
20. apr Invitasjonsmøte til MUST 2022
07. apr Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
mars 2022
29. mar - 30. mar Kurs i offentleg helsearbeid
22. mar Fagdag om kvalifiseringsprogrammet (KVP)
21. mar - 23. mar Kurs for nytilsette i barneverntenestene i Møre og Romsdal
16. mar Samling innen rus og psykisk helse
16. mar - 17. mar Samling for barnevernleiarane i Møre og Romsdal
09. mar UTSATT: Møte med friskulane
08. mar FACT Ung
08. mar - 09. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1
februar 2022
16. feb Møte med kommunane - oppvekst og utdanning
16. feb Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
15. feb - 17. feb MRmat 2022 - digitale fagdager
10. feb Møte om Kompetanseløftet 2025
09. feb Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene
09. feb Møte om eksamen i grunnskolen
januar 2022
26. jan Kunnskapsgrunnlag for jordvern i Vestland og Møre og Romsdal