Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksinasjonsprogrammet er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av målgruppene er kommunene og helseforetakene. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet:

  • Redusere risiko for død
  • Redusere risiko for alvorlig sykdom
  • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
  • Beskytte sysselsettingen og økonomien
  • Gjenåpne samfunnet

Alle som får tilbudet bør ta vaksinen

Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Personer som blir anbefalt vaksinasjon, skal ha fått kunnskap nok til å ta et informert valg.


13.04.2021

Nytt "kjære helsepersonell" brev fra Astra Zeneca

EMA konkluderer, etter en gjennomgang av bivirkningsmeldinger i Europa med at det er en sannsynlig sammenheng av kombinasjonen av blodpropper og lavt antall blodplater etter vaksinasjon med Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca).


22.03.2021

Vaksinering gjennom påsken

Utsending av koronavaksiner går som normalt i påsken. Folkehelseinstituttet sender ut vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer som vanlig til kommunene i Innlandet, så det vil også i påskeuken foregå vaksinering i kommunene.


19.03.2021

Fortsatt pause for AstraZeneca vaksinen

Folkehelsinstituttet fortsetter pausen i bruk av AstraZeneca-vaksinen i Norge og fortsetter arbeidet med å gjøre en grundig gjennomgang av situasjonen. Ny oppdatering kommer i uke 12.


11.03.2021

Pause for AstraZeneca vaksinasjonen

FHI velger å sette AstraZeneca vaksinasjonen på pause. Dette for å se om det er sammenheng mellom vaksinen og tilfelle av blodpropp.


23.02.2021

Podkast om vaksineeffekt

Folkehelsepodden er ute med ny episode, denne gang om vaksineeffekt og hvordan denne påvirker anbefalingene om vaksine.


22.02.2021

Kommunikasjon med innvandrergrupper om korona

Helsedirektoratet inviterer til webinarserie for ansatte som jobber med kommunikasjon om korona i norske kommuner. Første seminar var 17. februar og webinarene legges fortløpende ut på denne siden.


18.02.2021

Nasjonal opplæring i koronavaksinering

Nå har Helsedirektoratet lansert nasjonal opplæring i koronavaksinering – den digitale opplæringsressursen har de laget sammen med Folkehelseinstituttet og kompetansebroen.


11.02.2021

FHI: AstraZeneca-vaksinen viser god effekt mot covid-19

AstraZeneca-vaksinen er den tredje som er godkjent for bruk i Norge. Effektstudiene som godkjenningen bygger på viser god effekt på mild sykdom og enda høyere effekt mot alvorlig sykdom.


10.02.2021

Mulig økt risiko for alvorlige allergiske reaksjoner fra to av mRNA-vaksinene mot covid-19

Meget sjeldne, anafylaktiske reaksjoner er rapportert etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna.


08.02.2021

Nytt kapittel i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell: Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud

Det nye kapittelet i Vaksinasjonsveilederen omhandler ulike strategier for å identifisere og redusere barrierer mot vaksinasjon hos grupper og enkeltpersoner som ellers kan være vanskelige å nå.