Koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksinasjonsprogrammet er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av målgruppene er kommunene og helseforetakene. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet:

  • Redusere risiko for død
  • Redusere risiko for alvorlig sykdom
  • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
  • Beskytte sysselsettingen og økonomien
  • Gjenåpne samfunnet

Alle som får tilbudet bør ta vaksinen

Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Personer som blir anbefalt vaksinasjon, skal ha fått kunnskap nok til å ta et informert valg.


Publisert 04.10.2021

Nå kan du velge hvilken koronavaksine du ønsker

Det er nå så god tilgang på vaksiner at du kan velge hvilken du vil ha. FHI håper at dette får flere til å ta to doser og dermed få bedre beskyttelse mot sjukdom.

 


Publisert 01.10.2021

3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.


Publisert 14.09.2021

Kommunene i Innlandet er snart klare til å vaksinere 12–15 åringer

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.


Publisert 10.09.2021

Vaksinasjonsstatus og unntak fra smittekarantene

Risikovurdering av helsehjelp i sykehjem og hjemmebaserte tjenester under pandemien.


Publisert 06.09.2021

90% av landets voksne befolkning må være fullvaksinert før vi kan leve som normalt igjen

Nær 78 % prosent av den voksne befolkningen i Innlandet er nå fullvaksinert. I aldersgruppene fra 55 år og oppover har 90 %, eller mer, mottatt to doser vaksine. I gruppen 25-39 år er vel 50% fullvaksinert.


Publisert 26.08.2021

Hvor går grensen for å melde inn bivirkninger etter koronavaksinasjon?

Det er den siste tiden vært tema hvor grensen for melding om bivirkninger tilknyttet koronavaksinasjon ligger, når dette er vaksiner som per nå har betinget godkjenning. Registeret over bivirkninger etter vaksinasjon meldt til helsepersonell (BIVAK) har svart ut dette.


Publisert 13.08.2021

Norge får over 1 million flere koronavaksinedoser

Regjeringen har inngått en avtale som sikrer Norge 1  000 800 ekstra koronavaksinedoser. Økningen innebærer at hele befolkningen over 18 år vil få tilbud om to doser innen uke 36.


Publisert 29.07.2021

Fordeling av vaksinedoser fra og med uke 32 og videre plan for dose 2

I løpet av uke 31 vil de fleste av landets kommuner i henhold til FHIs modeller ha fått nok doser til å tilby første vaksinedose til sine innbyggere 18 år eller eldre. Fra og med uke 32 åpnes det opp for å tilby befolkningen andre vaksinedose.


Publisert 29.07.2021

Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 


Publisert 23.07.2021

Norge mottar 100 000 ekstra vaksinedoser denne uken

Norge vil motta 100 000 doser med Pfizer-vaksinen. Vaksinedosene vil ankomme Norge denne uken, og vil bli fordelt til kommunene allerede neste uke (uke 30). Disse dosene er forbeholdt vaksinedose 1 til kommuner som så langt ikke har vært prioritert.