Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

19.05.2022

Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


12.04.2022

Fagdag i velferdsteknologi

Statsforvalteren i Innlandet og USHT Innlandet inviterer kommunene i fylket til fagdag om velferdsteknologi 10. mai 2022 kl. 10.00 - 15.00. Fagdagen blir arrangert på Scandic Lillehammer Hotel.


10.04.2022

Nytt beredskapsråd for barn og unge

To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram. Barne- og ungdomsberedskapsrådet har hatt sitt første møte.


06.04.2022

Rett til sosialhjelp for personer fordrevet fra Ukraina

Personer fordrevet fra Ukraina og som søker beskyttelse i Norge, har rett til å få hjelpebehovet sitt vurdert etter sosialtjenesteloven. NAV-kontoret bør hjelpe og veilede ukrainske flyktninger om registrering hos politiet. NAV-kontoret må videre avklare hvilke muligheter personen har til statlig innkvartering eller alternativ mottaksplass i kommunen. 


01.04.2022

Rapport fra tilsyn med Lillehammer kommunes helse- og omsorgstjeneste

Statsforvalteren har hatt tilsyn med Lillehammer kommunes tjenester til personer med utviklingshemming. Nå er rapporten klar.


23.03.2022

Bakterie funnet i engangs vaskeklut brukt i helsetjenesten

Utbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa i 33 sykehus i Norge omfatter nå i følge FHI 239 pasienter. Ved ulike sykehus i Innlandet har det vært enkelttilfeller, totalt 10 stk. 


21.03.2022

Presentasjonene til ReHabiliteringsforum 2022

Denne uka ble ReHabiliteringsforum 2022 arrangert. Konferansen ble avholdt digitalt og over to dager med mye godt faglig innhold innen habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. I denne saken kan du finne presentasjonene som ble presentert under konferansen.


18.03.2022

Plikter og ansvar for rutinemessig tuberkulose-undersøkelse

Alle asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge, inkludert ukrainere som velger å søke om beskyttelse, har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til landet. 


16.03.2022

Daglig, ordinær helsehjelp til ukrainske barn kan gis med samtykke fra én forelder

Nå kommer mange ukrainske barn til Norge. For å ta ivareta helse- og omsorgsbehov hos disse, vil én forelder kunne samtykke til helsehjelp i de aller fleste tilfeller.


11.03.2022

Fagsamling økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial inviterer til årlig fagsamling økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning.


28.02.2022

Webinar - Leve hele livet

Kvalitetsreformen Leve hele livet følges opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Bli med på webinar om innovativ bemanningsledelse - rusta for framtida.


28.02.2022

Webinar - Leve hele livet

Kvalitetsreformen Leve hele livet følges opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Bli med på webinar om kultur og frivillighet.


14.02.2022

Regjeringens smittevernråd: voksne med symptomer bør teste seg

Regjeringen anbefaler at voksne med symptomer tester seg, og at barn og voksne er hjemme til de har vært feberfrie i et døgn. Pandemien er ikke over, og det er fortsatt viktig å følge anbefalingene, holde seg hjemme ved symptomer og ha ekstra varsomhet rundt risikogrupper. 


11.02.2022

Skal du reise utenlands? Dette bør du vite om koronasertifikat

Fra 1. februar endrer EU reglene for hva som gir et gyldig koronasertifikat. Her ser du hva du må passe på før du skal ut og reise i Europa.


11.02.2022

Kommunene skal fortsatt ha gode tilbud om koronavaksinering

Det er viktig at kommunene fremover har et åpnet og tilgjengelig vaksinetilbud både for grunnvaksinasjon og oppfriskningsdoser.


02.02.2022

Etikkprisen til Innlandet

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Innlandet (USHT) er vinner av Etikkprisen 2021. De har vist at regionalt samarbeid om etikk gjennom interkommunalt nettverk gir gode resultater.


31.01.2022

Går bort fra jevnlig testing - de med symptomer må teste seg

Smittetrykket er nå såpass stort at Regjeringen mener at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing. Endringen er særlig viktig for skole, barnehage, høyskoler og universiteter, hvor det flere steder har vært anbefalt jevnlig testing.


28.01.2022

Selvtester – tilgang og prioriteringer

Det er gjort store nasjonale innkjøp av hurtigtester. Leveringen er noe forsinket og enkelte kommuner må derfor priortiere hvem de deler ut tester til. Denne uken fikk vi ca. en test per innbygger i Innlandet.


25.01.2022

Innlandsstatistikk lanseres

Statsforvalteren i Innlandet har jobbet sammen med gode samarbeidspartnere om Innlandsstatistikk. 25. januar lanseres nettsidene som vil være en viktig fakta- og kunnskapsbank for hele Innlandet.


24.01.2022

Webinar - Leve hele livet

Kvalitetsreformen Leve hele livet følges nå opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Bli med på webinar om ernæring og oral helse.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel