Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


22.10.2021

Å få slutt på barneekteskap krever innsats ute og hjemme

Årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. I denne kronikken skriver statsforvalter og leder av fylkesaksjonskomitéen Knut Storberget og velferdsdirektør Eli Blakstad om årets tema.


21.10.2021

Dialogmøte med Gjøvik–region

Barnevernsreformen og grønn omstilling var blant temaene som stod på agendaen da Statsforvalteren og Gjøvik–region møttes til dialog.


21.10.2021

Digitalt Rusforum

Rus- og psykisk helsekonferansen i Viken og Innlandet strømmes tirsdag 9. november 2021, klokken 09.00 – 11.30. Påmeldingsfrist er 5. november kl. 15.00.

 


20.10.2021

Digitalt Rusforum

Rus- og psykisk helsekonferansen i Viken og Innlandet.


12.10.2021

Første samling i Demensnettverk Innlandet gjennomført

De tidligere demensnettverkene i gamle Hedmark og Oppland fylker er slått sammen. Målet er å utveksle kunnskap og erfaringer mellom alle kommunene i Innlandet. Nå er første samling gjennomført.


06.10.2021

Utvidet adgang til å dele taushetspliktige opplysninger med andre forvaltningsorganer

Fra 1. juli ble bestemmelser om taushetsplikt i NAV-loven, sosialtjenesteloven og forvaltningsloven endret. Endringene innebærer blant annet en utvidet adgang til å dele ellers taushetspliktige opplysninger med andre forvaltningsorganer.


05.10.2021

Alle grenseovergangene åpnes 6. oktober

Regjeringen har besluttet å åpne alle grenseoverganger til Norge fra midnatt, natt til onsdag 6. oktober. 


04.10.2021

Nå kan du velge hvilken koronavaksine du ønsker

Det er nå så god tilgang på vaksiner at du kan velge hvilken du vil ha. FHI håper at dette får flere til å ta to doser og dermed få bedre beskyttelse mot sjukdom.

 


01.10.2021

3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.


29.09.2021

INNAFOR var tema på årets Maihaugenkonferanse

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen åpnet Maihaugenkonferansen 2021 med å formidle viktigheten av å lykkes med inkludering, både for den enkelte og for samfunnet i sin helhet. Tidligere har fokuset på konferansen vært integrering, men i år var det endret til det videre begrepet inkludering.


27.09.2021

Hva gjør hvis du får en luftveissymptomer?

Norge har åpnet opp igjen, men hva gjør du hvis du får en luftsveisinfeksjon nå? Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over hva du eller dine barns skal gjøre. Reglene gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere.


27.09.2021

Normal hverdag - med økt beredskap

Fra lørdag 25. september klokken 16.00 er det normal hverdag med økt beredskap. Meteren gjelder ikke lenger, men syke skal fortsatt i isolasjon, og vaksine og testing er like viktig. 


24.09.2021

Normal hverdag - med økt beredskap

Fra lørdag 25. september klokken 16.00 er det normal hverdag med økt beredskap. Meteren gjelder ikke lenger, men syke skal fortsatt i isolasjon, og vaksine og testing er like viktig. 


23.09.2021

Krisekonferansen 2021

Når verden stenger - pandemiens ringer i vann.


14.09.2021

Kommunene i Innlandet er snart klare til å vaksinere 12–15 åringer

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.


14.09.2021

Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Det er fra 1.januar 2022 ledige verv som leder og varaleder i Kontrollkommisjonen for Gjøvik-Toten-Hadeland og Valdres. Er du jurist/advokat og opptatt av å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, ja da kan dette være vervet for deg.


14.09.2021

Trivselsvertene i Gran kommune – en braksuksess

På Gran har det skjedd flere gode tiltak etter at Inspirasjonskorpset var på besøk i oktober 2020. Det kunne ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen fortelle da Inspirasjonskorpset kom på et oppfølgende besøk. Trivselsvertene er et vellykket eksempel på at det å tenke nytt nytter i ei vanskelig tid.


10.09.2021

Vaksinasjonsstatus og unntak fra smittekarantene

Risikovurdering av helsehjelp i sykehjem og hjemmebaserte tjenester under pandemien.


06.09.2021

90% av landets voksne befolkning må være fullvaksinert før vi kan leve som normalt igjen

Nær 78 % prosent av den voksne befolkningen i Innlandet er nå fullvaksinert. I aldersgruppene fra 55 år og oppover har 90 %, eller mer, mottatt to doser vaksine. I gruppen 25-39 år er vel 50% fullvaksinert.


27.08.2021

Høie: – En meter er fortsatt en meter!

Ta vaksinen! Og hold avstand, test deg og bli hjemme ved symptomer. Smittevern er like viktig som før – inntil vaksineringen er fullført, påpekte helseministeren i pressekonferansen i dag.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel