Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


29.07.2021

Fordeling av vaksinedoser fra og med uke 32 og videre plan for dose 2

I løpet av uke 31 vil de fleste av landets kommuner i henhold til FHIs modeller ha fått nok doser til å tilby første vaksinedose til sine innbyggere 18 år eller eldre. Fra og med uke 32 åpnes det opp for å tilby befolkningen andre vaksinedose.


29.07.2021

Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 


26.07.2021

Oversender "Gran-saken" til Statens helsetilsyn

Statsforvalteren oversender tilsynssaken mot en ansatt ved et bofellesskap i Gran kommune til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon. Det er også opprettet tilsynssak mot kommunen, som oversendes helsetilsynet samtidig.


23.07.2021

Influensavaksine høsten 2021

I fjor var det svært få som ble smittet av influensa som følge av smitteverntiltakene. Det forventes et større utbrudd av influensa neste sesong. Nå oppfordres kommunene og helseforetak til å informere om og tilby influensavaksine.


13.07.2021

Fylkeslegen på besøksrunde i Innlandet

Fylkeslege Harald Vallgårda besøker nå flere av kommunene i Innlandet for å se hvordan de jobber og høre mer om deres erfaringer rundt pandemihåndteringen. Han er svært imponert over innsatsen til kommunene.  


12.07.2021

Oppstart av demensnettverk Innlandet

De tidligere demensnettverkene i gamle Hedmark og Oppland fylker slås sammen. Vi bygger videre på erfaringene, og har som mål å utveksle kunnskap og erfaringer mellom alle kommunene i Innlandet.


06.07.2021

Tilbud om vaksine til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom

FHI anbefaler nå at barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. 


05.07.2021

Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.


05.07.2021

Store endringer i landvurderingen – flere land blir grønne

Fra i dag 5. juli vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Regjeringen har gjort flere endringer på bakgrunn av FHIs ukentlige landvurdering, og langt flere land blir nå grønne.


01.07.2021

Alle EU/EØS-land aksepterer koronasertifikat ved reiser

Når EU-forordningene om koronasertifikat trer i kraft i dag, 1. juli, er alle EU/EØS-land forpliktet til å akseptere koronasertifikat som bevis på gjennomgått sykdom, vaksinering eller negativ test ved reiser. Koronasertifikatet må være koblet til EUs løsning.


01.07.2021

Ordningen med ventekarantene avvikles

Fra i dag 1. juli avvikler Regjeringen ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene.


28.06.2021

Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning

I samarbeid med Statsforvalternes regionkontakter, arrangerer Arbeids- og velferdsdirektoratet ekspertkurs for økonomiske rådgivere ved landets NAV-kontor. Deltakerne på kurset bør ha god kunnskap om fagfeltet.  ​​​​​​​


24.06.2021

Plantebrett i gave til alle sykehjem

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å gi noe tilbake til kommunene som takk for god innsats og fint samarbeid gjennom koronapandemien. Derfor gir vi gratis plantebrett til alle sykehjem i Innlandet.


21.06.2021

Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial inviterer til digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven.


18.06.2021

Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial inviterer til digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning.

Hvordan avdekke og forebygge økonomiske problemer?


18.06.2021

Avgjørelse i tilsynssak – feilmedisinering i hjemmesykepleien

Nord-Aurdal kommune og involvert sykepleier brøt helselovgivingen da feil prosedyre ble brukt da morfin skulle gis.


17.06.2021

Over 300 karantenerom rigget i rekordfart i Innlandet

Trysil har 161 rom klare på mandag, og Gjøvik, Gran og Elverum stiller med resten av de over 300 karantenerommene som nå settes inn for å unngå importsmitte.  


17.06.2021

Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn

Gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, på småtrinnet i skole og helsestasjon.


16.06.2021

Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge

Nå er det mulig å få etterregistrert EMA-godkjente vaksiner, uavhengig av hvor i verden vaksinene er satt. Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet.


16.06.2021

Over 20 millioner til sårbare eldre

Statsforvalteren har tildelt tilskudd til en rekke kommuner og frivillige organisasjoner i Innlandet. Målet er å motvirke ensomhet og passivitet for de eldre.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel