Barn og foreldre

Oppdatert 17.03.2023

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


23.11.2023

Nord-Fron

Skolestruktur er et tema som diskuteres mye i Nord-Fron om dagen. Dette var også et veldig aktuelt tema for ungdommene i det nye ungdomsrådet i kommunen. Statsforvalteren fikk møte ungdomsrådet, NAV Midt-Gudbrandsdal, kommuneledelsen og besøkte Vinstra park da Statsforvalteren besøkte kommunen 22. november. 


22.11.2023

H.K.H Kronprins Haakon deler ut pris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole er tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2023. Den 30. november kommer H.K.H Kronprins Haakon for å overrekke prisen og få høre mer om hvordan skolen jobber med inkludering og likeverd.

 


22.11.2023

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen er ventet rett rundt hjørnet. Det haster nå med å få vaksinert risikogrupper, sier assisterende fylkeslege Ragne Stauri.


17.11.2023

Eli Blakstad blir statssekretær i Barne- og familiedepartement

Velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Eli Blakstad (60) fra Sør-Fron, er i statsråd i dag utnevnt til ny statssekretær for barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP).


25.10.2023

Nå får Innlandsungdommen en helt spesiell skoletime

Kronprinsparet ville at de unge skulle få gavene da de fylte 50. Nå er gaven fra Statsforvalteren i Innlandet klar – en digital skoletime om trygghet, beredskap og sikker informasjon, som er laget av og for ungdommer fra Innlandet.


20.10.2023

Store forsinkelser i behandlingen av barn og unge i BUP

Statsforvalteren gjennomførte stikkprøvetilsyn med barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, i Innlandet i juni 2023. Bakgrunnen var bekymring for at barn og unge ikke fikk et sammenhengende forløp i BUP. Dette var basert på enkeltstående klager og funn fra et landsomfattende tilsyn med BUP. Vi fant lovbrudd.


20.10.2023

Også fiendens barn er barn

Hvert sjette barn i verden i dag vokser opp i krig og konflikt. Aldri før har så mange mennesker vært på flukt og 50 millioner av dem er barn. Et nesten umulig tall å forstå. Krigføring – som bestemmes og utføres av voksne – fratar barn deres grunnleggende rettigheter og mulighet for ei god framtid. 


05.07.2023

En aktiv vår for våre ungdommer i Barne- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge

Gjennom våren har barne- og familieminister Kjersti Toppe gjentatte ganger fått innspill i viktige saker fra Statsforvalterens barne- og ungepanel og Statsforvalterens beredskapsråd for barn og unge. De har sammen vært på arenaer der voksne har lyttet og latt seg imponere over de unges refleksjoner og innspill. Arbeidet i panelet og rådet har skapt trygghet for ungdommene til å bruke sin stemme.


25.05.2023

Lovendringer - Rett til barnekoordinator

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier, ble det med virkning fra 1. august 2022 vedtatt bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.


10.05.2023

Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern

I likhet med tidligere år er det satt av midler i Statsbudsjettet for 2023 som skal bidra til styrking av samordning- og veiledningsarbeidet på barnevernsområdet i 2024. Et av tiltakene som skal bidra til styrking av kvalitet hos barneverntjenesten mot barnevernsreformen og samordning- og veiledningsarbeidet er kompetansestrategien, «Mer kunnskap – bedre barnevern (2018-2024).» Et av tiltakene i kompetansestrategien er kommunale læringsnettverk.


27.04.2023

Tema «utenforskap» skapte stort engasjement under årets Treffpunkt Innlandet

Statistikken viser at 46 000 mennesker står utenfor utdanning og arbeidsliv i Innlandet. Hvordan skal vi klare å skape et mer inkluderende samfunn? Dette var tema under årets Treffpunkt Innlandet der kommune- og stortingspolitikere og fagfolk fra offentlig forvaltning møttes for å få innsikt i og diskutere tematikken.


17.04.2023

Tilsyn barnevernsinstitusjoner Innlandet 2022

Enhet barnevern og familie skal etter barnevernloven føre tilsyn med institusjoner, sentre for foreldre og barn, og omsorgssentre for mindreårige asylsøkere. For tilsynsaktivitet 2022 er det utarbeidet en årsrapport og en oppsummeringsrapport. 


24.02.2023

Utestenging i dag er ikke som utestenging før

Det var et av mange innspill fra Statsforvalteren i Innlandet sine to ungdomsråd da de møtte barne- og familieminister Kjersti Toppe denne uka. Tema for møtet var trygg digital oppvekst.


19.01.2023

Vårin (18) frå Lom heldt innlegg til barne- og familieministeren

– I møte med barn og unge får dei vaksne perspektiv som dei aldri hadde tenkt over elles. Det var eit av bodskapa til Vårin Dagsgard-Marstein (18) frå Lom da ho heldt innlegg om barn og unges medverknad i Oslo denne veka.


16.01.2023

Tilsyn med barneverninstitusjoner 2021 – Årsrapport og oppsummeringsrapport fra fellestilsyn

Enhet for barnevern og familie gjennomførte 87 tilsyn med i alt 10 barneverninstitusjoner i 2021. Høsten 2021 hadde vi felles tema  for alle tilsyn- oppfølging av beboernes psykiske helse. For å lese årsrapporten  og  rapporten som oppsummerer fellestilsynet med oppfølging av beboernes psykiske helse, klikk på lenkene i boksen til høyre.


09.01.2023

Tilskuddskonferansen 2023

Tilskuddskonferansen 2023 ble gjennomført fredag 06.01.2023. Presentasjonene og webinaret finner du i denne saken.


07.12.2022

Ny barnevernslov!

1.januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.


18.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.


25.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


14.09.2022

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Hvem er jeg og hvem skal jeg være? Kultur, familiesystemer og kommunikasjon – hva skjer og hvilke endringer kan det føre til når mennesker flytter? 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel