Prioriterte kulturlandskap i Agder

Kommunevise kart over prioriterte kulturlandskap.

Sist endret 28.04.2023
  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark skal fases ut i løpet av 2023–2026.

Kartene ligger under dokumenter etter kommunenavn per 2019.

  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark omfatter fra 2023 kun øyer uten veiadkomst i sjø, elv og innlandsvann. Disse er ikke kartfestet.

  • Slått av verdifulle jordbrukslandskap er utgått fra 2023.