23.05.2024

Erfaringer med oppfølgingsordningen 2020-23

Statsforvalteren i Trøndelag har gitt Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU oppdraget med å forske på oppfølgingsordningen i Trøndelag. Rapporten er nå publisert. I denne presenteres det både forskningsfunn og anbefalinger for partnerskapsarbeid i fremtiden.


16.05.2024

Åpnet banebrytende restaurering av elveløp i Selbu

- Det er, så vidt vi vet, første gangen en meandrerende elv restaureres i Trøndelag. Dette er en spesiell naturtype, rødlista sådan, sa statsforvalter Frank Jenssen da et omfattende naturrestaureringsprosjekt ble åpnet i Selbu 15. mai.


08.05.2024

Kronprinsessens litteraturtog besøker Trøndelag

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit drar igjen på tur med Litteraturtoget – i år med Rørosbanen fra Elverum til Røros 11.-12. juni. Litteraturtoget stopper på stasjonene i Elverum, Alvdal og på Røros.


07.05.2024

Kommunene kan nå søke tilskudd til å utarbeide kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier.


07.05.2024, Endret 08.04.2024

Veileder, klage på standpunktkarakter i fag våren 2024

Hensikten med denne veiledningen er å tydeliggjøre hva som forventes av alle involverte i behandlingen av klager på standpunktkarakter. Vi håper dette vil skape forståelse og forutsigbarhet for alle parter.


02.05.2024

Kantskog

Visste du at noe av det viktigste for livet i vann står på land? Det er hovedgrunnen til at det er regler for hvordan man skal hogge skog langs elver og bekker.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier