Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


24.03.2021

Svært kraftige vindkast i Ofoten og Lofoten

Meteorologisk Institutt har sendt ut varsel om svært kraftige vindkast for området Lofoten og Ofoten. Varselet gjelder fra i dag onsdag 24. mars kl. 12.00 og vil vare fram til onsdag kveld 19:00. Husk å sikre løse gjenstander!


22.03.2021

Øvde på dataangrep mot kommunenes IKT-systemer

33 kommuner i Nordland deltok på årets Øvelse Nordland. Tema var dataangrep mot kommunenes IKT-systemer. - Vi er imponert over av at så mange kommuner tok seg tid til å øve i en svært utfordrende tid, sier øvingsleder Lise Blix Olsen hos Statsforvalteren i Nordland.


12.03.2021

Informasjon om Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken er en database utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), for å gjøre informasjon om risiko og sårbarhet lettere tilgjengelig.


23.02.2021

- Finn frem spaden!

- Finn frem spaden, bruk fem minutter og grav frem nærmeste sluk i gata di, da hjelper du til for å forhindre vanninntrenging både hos deg selv og hos naboen, oppfordrer fylkesberedskapssjef i Nordland, Asgeir Jordbru.


11.02.2021

Vannutfordringer i Nordland

Været de to siste månedene har vært stabilt kaldt og tørt. Dette gir en utfordrende situasjon for vannverk i flere kommuner. Det siste døgnet har det snødd mye, men så lenge det ikke blir plussgrader i de berørte områdene vil situasjonen vedvare.


29.01.2021

Barfrost og lite nedbør skaper problemer med vannforsyningen

Lang periode med barfrost og lite nedbør har medført utfordringer for flere kommuner i Nordland. Statsforvalteren i Nordland har derfor bedt kommunene sette fokus på vannberedskap og leveringsikkerhet.


22.01.2021

Kompetanseløft i sikkerhetskultur

Nærmere 200 representanter fra kommunenes kriseledelser i Nordland deltok da Statsforvalteren arrangerte digital konferanse om informasjonssikkerhet, GDPR og sikkerhetskultur 21. januar. Gikk du glipp av dette kan du se opptak fra konferansen her.


20.01.2021

- Sikre løse gjenstander og hold dere hjemme

- Ta vare på løse gjenstander og gjør nødvendige forberedelser. I morgen er det meldt om ekstremvær i Nordland med svært kraftige vindkast, sier politimester i Nordland, Heidi Kløkstad.


20.01.2021

Ekstremværet "Frank" til Nordland og Troms

Meterologisk institutt har sendt ut varsel om ekstremt kraftige vindkast, nivå rødt, for Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms. 


23.11.2020

Forebygging av brann hjemme hos sårbare grupper

Vinteren og mørketiden fører erfaringsmessig til flere branner i norske hjem.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel