Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Presse

Statsforvalteren i Nordland skal være åpen og tilgjengelige for pressen.

Vi kan hjelpe journalister med å finne riktig person for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk, statsbesøk og andre offisielle besøk.

Vi gjør vårt beste for å holde media informert om aktuelle saker. 

Her finner du våre pressemeldinger.  For andre aktuelle nyheter, artikler, prinsipielle vedtak og tilsynsrapporter osv. anbefaler vi deg å se på våre fag- og temasider.

Du kan også opprette abonnement på nyheter/saker fra Statsforvalteren her.

 

PRESSEMELDINGER:

                                                                                                                


23.01.2021

- Unngå reiser til Osloregionen

Statsforvalteren i Nordland ber folk unngå å reise til Osloregionen i tiden framover. Anbefalingen kommer etter omfattende smitteutbrudd av det muterte Covid-19-viruset på Østlandet.


28.12.2020

Nytt på nytt i 2021

2021 byr på mye nytt for oss. Vi bytter navn til Statsforvalteren i Nordland og vi flytter inn i nytt kontorbygg. Her er litt informajon om nytt navn, nye epostadresser og ny besøksadresse.


09.12.2020

Ingen grensejustering mellom Brønnøy og Sømna

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vedtatt at det ikke skal gjennomføres en grensejustering mellom Brønnøy og Sømna kommuner.


08.12.2020

Gir bort kontormøbler til veldedige organisasjoner, lag og foreninger

Fylkesmannen i Nordland er på flyttefot og har noen kontormøbler som vi ønsker å gi bort til veldedige organisasjoner, lag og foreninger. Interesserte kan møte opp i Moloveien 10 (Statens Hus) i Bodø torsdag 10. desember kl. 09.00-11.00. Her er det først til mølla. Velkommen!


23.11.2020

Nettsidene flyttes til skyen

Fylkesmannens nettsteder flyttes til skylagring. Det vil forenkle driften og gjøre nettløsningen vår sikrere, men fører til nedetid kommende helg.


20.11.2020

Tom Cato Karlsen skal lede nasjonalt utvalg

Regjeringen har bedt Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland, om å lede et nasjonalt utvalg som skal se på generalistkommunesystemet. - Ærefullt å bli utnevnt til leder av dette viktige nasjonale utvalget, sier Karlsen. 


19.11.2020

Fem millioner kroner til Jasska-oppfølgning

Hamarøy, Narvik og Árran får tilsammen fem millioner kroner til videreføring og oppfølging av tiltak etter Jasska/Trygg-prosjektet.


10.11.2020

Fylkesmannen oversender klage fra Forsvarsbygg til Miljødirektoratet

Forsvarsbygg har klaget på Fylkesmannen i Nordland sitt pålegg om retting av tiltak som er gjort innenfor Nautå naturreservat i Evenes. Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å endre vedtakene som er gjort, og oversender klagen fra Forsvarsbygg til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.


09.11.2020

Fylkesmannen har flyttet fra Moloveien

Fylkesmannen i Nordland har flyttet ut av kontorlokalene i Moloveien 10/12 i Bodø. Embetet har normal drift, men ansatte jobber på hjemmekontor i perioden fram til vi flytter inn i nytt kontorbygg 25. januar 2021 i Fridtjof Nansens vei 11.


25.08.2020

Styrker kommunenes kunnskap om retten til samiskopplæring

Samiske elever har rett til samiskopplæring, men mange kommuner mangler kunnskap om denne rettigheten. Fylkesmannen i Nordland arrangerer derfor eget webinar om samiskopplæring for alle kommunene 10. september.