Presse

Statsforvalteren i Nordland skal være åpen og tilgjengelige for pressen.

Vi kan hjelpe journalister med å finne riktig person for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk, statsbesøk og andre offisielle besøk.

Vi gjør vårt beste for å holde media informert om aktuelle saker. 

Her finner du våre pressemeldinger.  For andre aktuelle nyheter, artikler, prinsipielle vedtak og tilsynsrapporter osv. anbefaler vi deg å se på våre fag- og temasider.

Du kan også opprette abonnement på nyheter/saker fra Statsforvalteren her.

 

PRESSEMELDINGER:

                                                                                                                


12.07.2021

Fikk 150 000 i bot for forsøpling og brenning av næringsavfall

Politiet har gitt AS Glea på Røst 150.000 kroner i bot for brudd på forurensingsloven. Bedriften ble anmeldt av Statsforvalteren i Nordland i desember 2019. Saken gjaldt forsøpling ved bedriftens område på Røst, og ulovlig brenning av avfall.


06.07.2021

- Kommunal beredskap må styrkes

- Kommunene er den viktigste beredskapsorganisasjonen vi har i Norge. Det neste store løftet i beredskapssammenheng må derfor sikre at nettopp kommunene styrkes på kompetanse- og ressurssiden. Dette må til for å kunne jobbe systematisk med beredskapsoppgaver, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen.


06.07.2021

Katrine Erikstad blir ny landbruks- og reindriftsdirektør

Katrine Erikstad (46) har takket ja til den utlyste stillingen som landbruks- og reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Nordland.  


30.06.2021

Stort behov for flere verger i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har et stort behov for verger i fylket. Det gjelder særlig for kommunene i Vesterålen, Vest-Lofoten, Salten unntatt Bodø, og kommunene Brønnøy, Hattfjelldal, Hemnes og Herøy.


24.06.2021

Avduket minnesmerke for Anna fra Makkvatnet

Om lag 3000 flyktninger ble hjulpet over riksgrensa under 2. verdenskrig av lulesamiske grenseloser og bumenn. 22. juni ble grenselosen Anna Pedersdatter hedret med et minnesmerke ved Makkvatnet i Hamarøy.


14.06.2021

Alvorlig svikt når minuttene teller for pasienter i nord

Statens helsetilsyn har gjennom tilsyn med luftambulansetjenesten avdekket alvorlig svikt i nord. Svært bekymringsfullt, mener statsforvalterene i nord. 


12.05.2021

Avdekket alvorlige lovbrudd i barnevernssak

Både kommunal barneverntjeneste og Bufetat region nord brøt loven på grunn av systemsvikt da et sårbart barn ikke fikk den omsorgen det hadde behov for.


29.04.2021

Skytterne får beholde skytebanene i Tromsdalen

Statsforvalteren i Nordland har omgjort Tromsø kommune sitt vedtak om avslag på dispensasjon til pistol- og leirdueskytebanene i Tromsdalen. Dette betyr at skytterne får beholde skytebanene.


15.03.2021

Forsvarsbygg må flytte gjerde ut av Nautå naturreservat

Miljødirektoratet opprettholder Statsforvalterens pålegg om å flytte gjerde med fyllingsfot som er satt opp i Nautå naturreservat ved Evenes flystasjon, mens vedtaket om stans av utslipp fra parkeringsplass utenfor naturreservatet oppheves.


24.02.2021

Har utredet overtakelse av oppgaver fra Husbanken

Fra 1. september overføres kommunerettede oppgaver fra Husbankens regionkontorer i Bodø og Bergen til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland. Nå har de tre statsforvalterne i samarbeid med Husbanken utarbeidet en overordnet utredning om hvordan forsøket best kan gjennomføres.