Kongen til biskopvigsling - informasjon til pressen

Svein Valle vigsles til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme i Bodø domkirke 19. november kl. 11.00. Hans Majestet Kong Harald deltar, og flere av landets biskoper deltar sammen med inviterte gjester fra inn- og utland. Gudstjenesten er åpen for alle som ønsker å delta. Pressen er velkommen til å delta og må melde seg på innen 15. november.

Publisert 09.11.2023

Presse som ønsker å delta må søke om akkreditering hos Statsforvalteren i Nordland innen 15. november kl. 16.00. Trykk her for å komme til søknadsskjema for akkreditering.

Akkrediteringskort deles ut i Central Atrium, Dronningens gate 18 i Bodø, søndag 19. november kl. 09.30–10.00. Her blir det også arbeidsrom for pressen.

Sted for vigslingsgudstjenesten: Bodø domkirke, Torvgata 12, 8006 Bodø

Oppmøte i forkant av gudstjenesten: Presse som er akkreditert er velkommen til å delta i vigslingsgudstjenesten. Oppmøte i Bodø domkirke senest kl. 10.15. Skrivende presse vil være plassert bakerst i kirken og må være på plass i god tid før dørene lukkes kl. 10.30.  

Gudstjenesten starter kl. 11.00 og varer ca. 1,5 time.

I kirken vil det være felles fotopool. Nærmere informasjon om dette kommer.

NRK overføre gudstjenesten på NRK 2 og NRK P1+.

Kontaktpersoner:

--------------

Om Svein Valle

Den nye biskopen i Sør-Hålogaland er 57 år gammel, gift og har tre voksne barn. Valle er født og oppvokst i Bodø. Han har blant annet jobbet i KFUK-KFUM, som sjømannsprest, kapellan, sokneprest, studentprest og domprost.

Han er opptatt av at kirken har noe å bidra med i samfunnet.

– Samfunnet i dag skriker etter meningsfulle fellesskap, barn og unge sliter med psykiske plager og vi ser voksne lete etter mening. Her har kirka mye å bidra med, mener han.

Hva er vigsling?

Når en biskop skal tiltre sin nye rolle, gjøres dette gjennom en høytidelig vigslingsseremoni. Det skjer i forbindelse med en gudstjeneste i domkirken.

Hva skjer i vigslingsgudstjenesten?

Først fremstiller bispedømmerådsleder Hanne Jakobsen den nye biskopen. Deretter leses det fra bibelen om tilsynsoppdraget som biskopen har. Så holder preses Olav Fykse Tveit (den ledende biskopen) en tale før den nye biskopen skal avlegge sitt løfte som bekreftes med et håndtrykk.

Etter håndtrykket kneler den nye biskopen og blir bedt for med håndspåleggelse fra andre biskoper og medvirkende. Deretter tar den nye biskopen over ledelsen av gudstjenesten som fortsetter med trosbekjennelse, lesing fra evangeliet, preken, bønn og nattverd.

Gudstjenesten er åpen. Det vil være reserverte plasser til inviterte gjester, medvirkende og presse. NRK sender gudstjenesten på TV og radio.

Mottakelse etter gudstjenesten

Etter gudstjenesten kl. 14.00 vil det være mottakelse for den nye biskopen på Quality Hotel Ramsalt for inviterte gjester. Det vil bli mulig for pressen å ta bilder ved starten av denne mottakelsen. Medier som ønsker denne muligheten, må melde fra om dette når de får akkreditering.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.