Hadsel kommune kan gi midlertidig bygge- og deleforbud for omstridt industriområde

Statsforvalteren har stadfestet Hadsel kommunes vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud for industriområdet på Myran ved Stokmarknes.

Publisert 05.10.2023

Dette betyr at kommunen kan legge byggesøknader i området på vent inntil området er omregulert, forutsatt at dette skjer innen fire år. Ved en omregulering kan kommunen forby at området brukes til industri.

Kommunen har tidligere avslått en søknad om oppføring av et datasenter på området. Vedtaket ble påklaget, men Statsforvalteren i Nordland stadfestet i juli kommunens vedtak. Det er fordi Statsforvalteren mener datasenteret ikke kan anses som industri i henhold til reguleringsplanen for området.

Det ble i etterkant varslet søksmål om gyldigheten av vedtaket. Om domstolene i den pågående rettssaken mot staten skulle komme til at datasentervirksomhet er industri, får det likevel ingen reell betydning for bruken av området, så lenge reguleringsplanen endres innen fristen på fire år.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.