Statsforvalteren beslutter oppsettende virkning i datasenter-sak i Hadsel

Bruken av datasenteret i Hadsel kan fortsette inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse i saken.

Publisert 28.07.2023

Statsforvalteren i Nordland stadfestet tidligere denne måneden Hadsel kommunes vedtak om å avslå søknad om oppføring av et datasenter på Myran ved Stokmarknes. 

Det er i etterkant varslet søksmål om gyldigheten av vedtaket og begjært oppsettende virkning inntil endelig dom foreligger.

Statsforvalteren har på bakgrunn av dette i dag besluttet at vedtaket vårt ikke skal iverksettes før det foreligger endelig dom i saken.

Dette betyr at tiltakshaver kan fortsette datasentervirksomheten frem til saken er rettslig avgjort, men senest frem til april 2024, som er sluttdato for kommunens opprinnelige tillatelse i saken.

Kommunen kan derfor inntil videre ikke pålegge riving eller opphør av bruk av anlegget begrunnet med at anlegget ikke er industri. Kommunen kan imidlertid fortsatt føre tilsyn med om anlegget drives i samsvar med støykravet i reguleringsplanen.

Beslutningen er prosessledende, og kan derfor ikke påklages. Departementet kan likevel omgjøre beslutningen som overordnet myndighet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner