15 millioner kroner ekstra til Moskenes og Lofoten

Kommunal- og distriktsdepartementet tildeler 15 millioner kroner ekstra til oppfølging av Moskenes kommune.

Publisert 28.05.2024
Etter at Moskenes kommunestyre den 21. februar 2024 fattet vedtak om at de ville be staten om mer hjelp til å håndtere sine utfordringer, har departementet nå tildelt 15 millioner kroner i skjønnsmidler til konkrete tiltak som skal hjelpe kommunen.

Konkrete tiltak

I tett samarbeid med Statsforvalteren i Nordland og nabokommunene i fastlandslofoten, har Moskenes kommune jobbet frem forslag til konkrete tiltak som skal hjelpe kommunen. Disse tiltakene ble formidlet til Kommunal- og distriksdepartementet i brev av 15. april 2024.
 
Midlene som nå tildeles, skal brukes til å bygge opp kompetanse og kapasitet, primært gjennom interkommunale samarbeid innen kommuneøkonomi, administrative funksjoner, kommunehelsetjenesten, tekniske tjenester og til folkevalgtopplæring. Dette er i tråd med tiltakene som er beskrevet i brevet fra Statsforvalteren. 

Interkommunalt samarbeid

Statsforvalter Tom Cato Karlsen er fornøyd med at Kommunal- og distriktsdepartementet vil bistå med midler for å hjelpe Moskenes kommune, slik at både kommunen og nabokommunene kan jobbe sammen for å sikre gode tjenester til innbyggerne. 
 
- Rekruttering av fagkompetanse er, og vil være, en stor utfordring fremover for alle kommuner. For å sikre at innbyggere og næringsliv får de tjenestene de har krav på, er det nødvendig med samarbeid på tvers av kommunegrensene i Lofoten for å skape sterke fagmiljø, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen.
 
Statsforvalteren i Nordland har ansvaret for å følge opp at tilskuddet blir brukt i henhold til vilkårene. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Pressekontakt