Samarbeid og medverknad i framtidas arbeidsliv

Dato:
22. mars 2022 11:30 - 23. mars 2022 13:15
Stad:
Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
Arrangør:
Arrangørgruppe region Vestland
Målgruppe:
leiarar/arbeidsgivarrepresentantar og tillitsvalde i statlege verksemder i Vestland fylke
Påmeldingsfrist:
1. mars 2022 00:00
Publisert 16.03.2022

Partane på det statlege tariffområdet jobbar for auka forståing av lov- og avtaleverk, og betre samarbeid for tillitsvalde og leiarar i statlege verksemder, jf. hovudtariffavtalen pkt. 5.3.1. Arbeidet er organisert gjennom regionvise, partssamansette nettverksgrupper, og i Vestland fylke brukar vi midlane til å arrangere samarbeidskonferanse i mars.

Dato:
22. mars 2022 11:30 - 23. mars 2022 13:15
Stad:
Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
Arrangør:
Arrangørgruppe region Vestland
Målgruppe:
leiarar/arbeidsgivarrepresentantar og tillitsvalde i statlege verksemder i Vestland fylke
Påmeldingsfrist:
1. mars 2022 00:00