Frist Uke Høring
november 2021
30. nov 48 Tromsø Fiskeindustri AS søker om utslippstillatelse
22. nov 47 Søknad om mellomlagring og deponi for overskuddsmasser-Stakkvollen og Storbukteidet
22. nov 47 Søknad om utslipp fra Mettevolltunnelen
15. nov 46 Har du noe på gang i landbruket ?
oktober 2021
25. okt 43 Målselvutløpet forvaltningsplan - høring og offentlig ettersyn
september 2021
20. sep 38 Bioenergistrategi for Nord-Norge
august 2021
15. aug 32 Søknad om endring av tillatelse-Origo Skibotn AS- Storfjord kommune.
juli 2021
01. jul 26 Søknad om utslipp fra utbygging av Kvænangsfjelltunnelen
juni 2021
11. jun 23 Flerbruksplanen for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv for planperioden 2021 - 2030
mai 2021
28. mai 21 Høring av verneplan for Kastnesåsen naturreservat
Frist Høring
november 2021
30. nov Tromsø Fiskeindustri AS søker om utslippstillatelse
22. nov Søknad om mellomlagring og deponi for overskuddsmasser-Stakkvollen og Storbukteidet
22. nov Søknad om utslipp fra Mettevolltunnelen
15. nov Har du noe på gang i landbruket ?
oktober 2021
25. okt Målselvutløpet forvaltningsplan - høring og offentlig ettersyn
september 2021
20. sep Bioenergistrategi for Nord-Norge
august 2021
15. aug Søknad om endring av tillatelse-Origo Skibotn AS- Storfjord kommune.
juli 2021
01. jul Søknad om utslipp fra utbygging av Kvænangsfjelltunnelen
juni 2021
11. jun Flerbruksplanen for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv for planperioden 2021 - 2030
mai 2021
28. mai Høring av verneplan for Kastnesåsen naturreservat