Dyrehelserapporten 2023 viser at samarbeid gir resultater

Slaktekylling. Foto: Arne Jostein Lyshol

Dyrehelserapporten 2023 - den femte i rekken, slår fast at dyrehelsen i Norge er i verdenstoppen, men at vi må være på vakt for både «nye og «gamle» farer.

Publisert 03.05.2024

Veterinærinstituttet (VI) overleverte for femte gang sin årlige rapport for dyrehelsen og dyrevelferden i Norge til Mattilsynet. Formålet er å gi en samlet status for dyrehelse og dyrevelferd for landdyr i Norge. Lansering av rapporten fant sendt i VI`s lokaler på Høyland i Sandnes.

Kunnskap, formidling, bekjempelse og smittevern

Registreringer fra overvåkningsprogrammer og meldepliktige sykdommer i rapporten viser i stor grad positiv trend i form av fravær av utbrudd og sykdomstilfeller for flere sykdommer. Dette indikerer at samarbeid gir resultater. 

Merete Hofshagen, avdelingsdirektør for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet ved VI, viser til at målrettet arbeid og god samhandling mellom myndigheter, husdyrnæringene og kunnskapsleverandører er en viktig forutsetning for å oppnå og opprettholde god dyrehelse.

Rogaland viser vei i bekjempelse av ringorm

I 2023 blusset igjen en gammel kjenning opp – ringorm, denne gangen i Trøndelag. Her ble det påvist smitte i 16 besetninger.  

Arvid Reiersen fra VI påpekte viktigheten av å opprettholde målet om å utrydde sykdommen, og viste til at vi i Norge har tradisjon for å utrydde sykdommer gjennom godt samarbeid mellom næring og myndigheter. 

I Rogaland fikk vi et større utbrudd av ringorm i 2019, i etterkant har det vært noen tilfeller hvert år til og med 2022. I 2023 var det ingen påvist tilfeller i vårt fylke. Andreas Otlo fra Mattilsynet Region Midt kunne fortelle at de i Trøndelag nå arbeidet med bekjempelse av sykdommen etter oppskrift fra RingiRog-prosjektet i Rogaland.

Ingen utbrudd av fugleinfluensa i kommersielt fjørfehold

I 2023 ble det registrert totalt 3 utbrudd av fugleinfluensa, der ingen av disse var i kommersielle fjørfehold.

Fellesnevner for utbruddene var at det rammet fjørfe med fri tilgang til uteareal. Dette viser til viktigheten med å skjerme fjørfe mot villfugl, fortalte Silje Granstad som er fagansvarlig for fjørfe hos VI.

Det ble påvist kun to tilfeller av Samonella i fjørfehold i 2023. Sykdomstilfellene fant sted hos to verpehønebesetninger i Rogaland.

Fjerde år uten MRSA

- Vi har verdens beste svinehelse, slo Carl Andreas Grøntvedt fast, og han er fagansvarlig for svin hos VI.

I et historisk perspektiv kan svinenæringa vise til å ha bekjempet flere sykdommer andre deler av verden har utfordringer med, blant annet er næringa i sitt fjerde år uten påvist smittetilfeller av MRSA. Grøntvedt sa i sitt innlegg at «dette er i global sammenheng svært unikt».

Klima- og risikoendringer

Et varmere klima gir gunstigere forhold for at smittsomme agens kan overleve lengre nord, og lage større problemer. I rapporten for 2023 trekkes spesielt frem sviknotten. Bakgrunnen for dette er en økning i tilfeller av blåtunge i Europa. Sviknotten fungerer som en smittebærer for viruset som forårsaker sykdommen. Sviknotten kan fly langt med vinden, men fordi den per i dag ikke overlever vinteren har den ikke kunnet forårsake utbrudd. I rapporten er blåtunge nevnt som sykdom i fokus.

Rapporten i sin helhet finner du på VI`s sine nettsider HER eller i høyremargen. Der finner du også opptak fra lanseringen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.