Standpunktvurdering og klagebehandling grunnskolen 2022

Vi vil her oppdatere ny tekst og informasjon så fort denne foreligger. Lenkene til høyre viser gjeldene regler.

Publisert 18.11.2021