20.03.2023

Ny direktør for statsforvalterens landbruksavdeling

Audhild Slapgård (39) er ansatt som ny direktør for landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun tiltrer stillingen i juli.


14.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023 - kandidater fra Trøndelag?

Statsforvalteren ønsker forslag til kandidater fra Trøndelag til nasjonal jordvernpris innen 24. mars. Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet.


08.03.2023

Informasjonsmøte om motorisert ferdsel på sjø i verneområder og andre sårbare områder for sjøfugl

Statsforvalteren inviterer herved reiselivsaktører, kommuner og andre interesserte til et informasjonsmøte om hvilke lover og regler som gjelder for ferdsel på sjø i sårbare områder for sjøfugl og annet dyreliv.


03.03.2023

Rådslag gir bedre tilbud til de med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer

Vi har forventninger om at rådene blir tatt inn i helsefellesskapenes videre arbeid med å styrke samhandlingen rundt pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, sier Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.


03.03.2023

Fokus på landbruksøkonomi trakk mange til fagdag!

Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Innovasjon Norge og NIBIO arrangerte nylig Landbruksøkonomidagen på Scandic Hell i Stjørdal.


01.03.2023

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2023

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehagen, kan nå søke Statsforvalteren om tilskudd for 2023 Søknadsfristen er 1. april 2023


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium