14.06.2024

Høythengende orden til NTNU-professor

Professor Tore M. Undeland mottok denne uken diplom og medalje som synlige bevis på at han er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for elkraftteknikk.


12.06.2024

Vil ha mer trøndersk mat på det offentlige fat

Torsdag, 6. juni, arrangerte Forum for offentlige anskaffelser i Trøndelag (FOAT), seminar på Ole Vig videregående skole i Stjørdal om lokal mat i offentlig sektor. Målet med seminaret var at innkjøpere, kjøkkenledere og andre med engasjement for det offentlige måltidet skulle få dele erfaringer og jobbe mot et felles mål: Få mer lokal mat på det offentlige fat!


11.06.2024

Stor oppslutning om reindriftskonferansen 2024

I overkant av 80 deltakere fant veien til årets reindriftskonferanse i Stjørdal. Antallet vitner om at både utøvere i næringa og samfunnet generelt har fokus på betydningen av denne tradisjonsrike næringa, som også er den viktigste kulturbæreren for den sørsamiske identiteten.


06.06.2024

Når reinen er der den ikke skal være

Grunneiere, bønder og reineiere skal alle kunne utøve sine viktige næringer, side ved side og i samarbeid med hverandre. Dessverre har vi i fjellregionen sett eksempler på at rein på avveie utfordrer dette bildet, både i Trøndelag, Innlandet og i grenselandet mot Sverige.


23.05.2024

Erfaringer med oppfølgingsordningen 2020-23

Statsforvalteren i Trøndelag har gitt Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU oppdraget med å forske på oppfølgingsordningen i Trøndelag. Rapporten er nå publisert. I denne presenteres det både forskningsfunn og anbefalinger for partnerskapsarbeid i fremtiden.


16.05.2024

Åpnet banebrytende restaurering av elveløp i Selbu

- Det er, så vidt vi vet, første gangen en meandrerende elv restaureres i Trøndelag. Dette er en spesiell naturtype, rødlista sådan, sa statsforvalter Frank Jenssen da et omfattende naturrestaureringsprosjekt ble åpnet i Selbu 15. mai.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium