16.06.2021

Ny veileder til regionale miljøtilskudd

Den nye veilederen til Regionale miljøtilskudd i Troms og Finnmark er nå ute. 


30.04.2021

Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 1/2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Det inneholder blant annet en artikkel om biogassanlegget i Båtsfjord som samarbeider med landbruket.


29.03.2021

Søknad om unntak for innreiserestriksjoner for grøntnæringa

Produsenter i grøntnæringa som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene.


18.11.2020

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. I denne utgaven kan du blant annet lese om russiske og norske skoleelever som samarbeider om klima og miljø i Arktis. 


04.09.2020

Billefjord best i landet på kulturlandskap

Billefjord i Porsanger er best i landet på å ta vare på kulturlandskap. I dag fikk det utvalgte kulturlandskapet den nasjonale kulturlandskapsprisen av landbruks- og matminister Olaug Bollestad.   


26.08.2020

Færre melkebruk, mer sau

Det blir færre melkebruk i Troms og Finnmark, men hvert enkelt gårdsbruk blir større. Samtidig er det flere bønder som satser på produksjon av sauekjøtt. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har sett på verdiskapning i landbruket i Nord-Norge.


11.06.2020

Møte om rein på innmark

Henvendelser om rein på innmark øker. Vi vil bidra til å finne løsninger som ivaretar både jordbruksnæringens og reindriftsnæringens interesser på best mulig måte. Derfor har vi invitert faglagene, kommuner og fylkeskommunen til møte i dag.


09.06.2020

Unik erstatningsordning

Norge har en naturskadeordning som er helt unik og spesielt aktuell for de som rammes av vårflom nå.


18.05.2020

Nord i fokus

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har sammen med Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) arrangert seminaret «Nord i fokus». Seminaret samlet universiteter og høgskoler som jobber med landskapsarkitektur i nordområdene.


18.05.2020

Høringssvar på klimakur 2030

Klimakur 2030 er miljømyndighetenes forslag til hvordan vi skal løse klimautfordringene vi står overfor. Fylkesmannen har nå gitt sitt høringssvar om hvordan jord- og skogbruk i nord skal tilpasses for å nå klimamålene.  


14.05.2020

Landbruksnytt fra Troms og Finnmark, fylkesnytt 1/2020 er ute

Fylkesnytt nr 1/2020 med landbruksnyheter fra Troms og Finnmark er nå ute. I denne utgaven kan du blant annet lese om at det er stor søknad til Arktiske midler og at skogsentreprenører i Finnmark tar fagbrev.  


03.04.2020

Koronasituasjonen: Informasjon til bønder

Koronapandemien skaper utfordringer for landbruket. Her finner bønder og skognæringen viktig informasjon og kontaktinformasjon dersom du har spørsmål.


12.03.2020

Råd til gårdbrukerne i Troms og Finnmark om koronasmitte

Vask hendene, tenk smittevern og lag en beredskapsplan for gården.


22.01.2020

Et felles nordnorsk løft

Hvordan kan Nord-Norge bli en internasjonalt kjent matregion? Dette er tema som diskuteres når nordnorsk mat og reiseliv møtes under Internationale Grüne Woche i Berlin. 


17.01.2020

Storstilt åpning av den norske standen på Grüne Woche

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad åpnet i dag den norske standen på Internationale Grüne Woche (IGW), verdens største matmesse i Berlin. 


08.01.2020

Skal vise fram det ypperste av nordnorsk mat

30 nordnorske bedrifter er plukket ut og klare for å representere landsdelen under verdens største landbruk- og matmesse, Grüne Woche i Berlin.


07.01.2020

Ekstra tilskudd til trebruk i landbruket

Bønder som skal investere i landbruksbygg kan nå få inntil 400 000 kr i ekstra støtte dersom de velger å bygge i tre. 


12.12.2019

Nye produsentnummer i landbruket

Fra 1. januar får alle for produserer og leverer landbruksprodukter nye produsentnummer. Kontroller at kontaktinformasjonen din er korrekt på Landbrukets Dataflyt for å sikre at du får informasjon om dette.


06.12.2019

Les landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Vi kan produsere mer kjøtt i Nord-Norge basert på gras, med mindre bruk av kraftfor. Dette er en av sakene du kan lese om i Fylkesnytt fra Troms og Finnmark nr 3/2019. 


19.11.2019

Nye øremerker for storfe

Nå får alle storfeprodusenter ny dyreholds-ID av Mattilsynet. 


14.11.2019

Ugjødsla innmark skal inngå i gjødslingsplan

Vi har gjort et dybdykk i regelverket som omhandler gjødselsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng


30.07.2019

Undersøkelse om forvaltning av produksjonstilskudd

Statsforvalteren i Troms og Finnmark gjennomførte i vår en spørreundersøkelse blant kommunene i Troms og Finnmark om utfordringer ved forvaltningen av produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid.


27.06.2019

Landbruksministeren til Troms

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Troms fredag 26. og lørdag 27. juni. Hun skal blant annet ta det første spadetaket til den nye obduksjonssalen på Veterinærinstituttet på Holt. 


21.06.2019

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark 2/2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har laget et nyhetsbrev med aktuelle saker fra landbruket i våre fylker. 


28.05.2019

Nytt og nyttig om tidligpensjon

Tidligpensjon for jordbrukere skal bidra til generasjonsskifter i landbruket. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og stimulere til nyrekruttering.