Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.


08.10.2020

Reinkalv skal måles etter slakting

Fra reindriftsåret 2020/2021, skal reinkalvenes lengde måles etter slakting. Dette er en forutsetning for at reineier skal få kalveslaktetilskudd. Sørg for at ditt slakteri bruker optisk lengdemåling.


08.05.2020

Søk om penger til fôring

Landbruksdirektoratet oppfordrer distrikter som fortsatt har behov for krisefôring om å søke midler.


03.04.2020

20 millioner mer til kriserammet reindrift

3. april ga regjeringen 20 millioner kroner ekstra til reindriften som er rammet av beitekrise. 

Jeg er svært glad for at reindriften får mer penger så de kan fôre dyrene, og at de nå også får støtte til å frakte fôret ut til dyrene, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.


20.03.2020

- Alvorlig krise for reinsdyra

Beitekrisen har vart lenge og er en ekstrem påkjenning for reinsdyra. Reinen er svært sårbar og må få tilleggsfôr for å ikke sulte.

- Reinen må få beite uforstyrret. Alle må snu hvis de ser rein, ha hund i bånd og vise hensyn, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.


13.03.2020

Søk midler til fôring av rein

Det er fortsatt beitekrise i Troms og Finnmark og det er bevilga ti millioner ekstra over reindriftsavtalen. De første midlene er nå fordelt. Vi oppfordrer distrikter som fortsatt har behov for støtte til fôring, om å søke om mer penger.


21.02.2020

Vanskelige beiteforhold – ta hensyn

Snøforholdene gir fortsatt vanskelige beiteforhold for rein i store deler av Troms og Finnmark. Vis hensyn på tur. Kommunene må gå i dialog med reindrifta om åpning av løyper. Aktører, for eksempel idrettslag, må avklare planlagt kjøring med reindrifta. Reindrifta kan søke om midler til tiltak og anmode om stenging av skuterløyper.


10.02.2020

Vanskelige beiteforhold for rein

På grunn av snøforholdene, er det vanskelige beiteforhold for reinen i store deler av Troms og Finnmark.


01.11.2019

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

Statsforvalteren har innvilget reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøy et ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap for å fremme dyrevelferd og forhindre mulige store tap på Sørøya.


02.04.2019

Reinsdyra trenger ro under flytting og kalving

På våren flyttes reinsdyr som er sårbare for forstyrrelser etter en lang vinter. Vi ber alle som ferdes i områder med reinsdyr om å ta særlig hensyn i alle beiteområder i Troms og Finnmark.


Kontaktpersonar